Dediščina programa Pozor(!)ni za okolje

Kampanja Pozor(!)ni za okolje si je prizadevala osveščati skupnost o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik. Primarno je naslavljala srednješolce.

 

Uradno se je pričela 1. junija 2010, ko je na pobudo družbe Goodyear Slovenija 13 partnerskih organizacij z Gorenjske podpisalo zavezo o osveščanju mladih o pravilnem ravnanju z okoljem. Aktivnosti kampanje so bile sprva osredotočene na pravilno ločeno zbiranje odpadkov, po štirih letih pa se je kampanja vsebinsko razširila na krovno vsebino, zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki je združila vse doslej obravnavane teme v kampanji.

 

Kampanja je kmalu prerasla lokalne okvire in do zaključka leta 2017 v svojih prizadevanjih povezala več kot 16.000 srednješolcev in prek 60 partnerskih organizacij.

 

V sedmih letih trajanja je pozitivno vplivala na odnos mladih do okolja in na spremembo njihovega ravnanja z okoljem, zato ideja kampanje brez dvoma živi naprej v dobrih praksah vseh, ki so bili del nje.

Pozor(!)ni
za okolje