Osnovni podatki

Podjetje: Goodyear Slovenija, d. o. o.

Sedež: Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
T: 04 207 7000
F: 04 207 7500
E: goodyear_slovenija@goodyear.com

Davčna številka: 55163637
Matična številka: 1196367000
ID številka za DDV: SI55163637
Številka reg. vložka: 1/06109/00, Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital: 13.821.297,00 EUR

Vodstvena ekipa

Matej Zavrl, generalni direktor za potniško pnevmatiko Evropa Jugovzhod

Matjaž Mali, direktor proizvodnje

Živa Šušmelj, višja pravna svetovalka Evropa Jugovzhod

Zastopniki

Živa Šušmelj, glavna direktorica

Matej Zavrl, prokurist

Matjaž Mali, prokurist

Gregor Turšič, prokurist

Zoran Čavlovič Gril, prokurist

Lastništvo

Matično podjetje: Goodyear Operations SA, Luksemburg (100-odstotni lastniški delež)
Končno matično podjetje: Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, ZDA

Številka TR

IBAN BE72826000640116 Deutsche bank AG
IBAN SI56 2900 0005 5160 168 Unicredit banka Slovenija d.d.