Osnovni podatki

Podjetje: Goodyear Slovenija, d. o. o.

Sedež: Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
T: 04 207 7000
F: 04 207 7500
E: goodyear_slovenija@goodyear.com

Davčna številka: 55163637
Matična številka: 1196367000
ID številka za DDV: SI55163637
Številka reg. vložka: 1/06109/00, Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital: 13.821.297,00 EUR

Vodstvo družbe

Glavna direktorica: Živa Šušmelj 

Prokurist: Matej Zavrl

Prokurist: Matjaž Mali

Zastopniki

Živa Šušmelj, glavna direktorica

Matej Zavrl, prokurist

Matjaž Mali, prokurist

Barbara Luckmann Jagodič, prokuristka

Gregor Turšič, prokurist

Lastništvo

Matično podjetje: Goodyear Operations SA, Luksemburg (100-odstotni lastniški delež)
Končno matično podjetje: Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, ZDA

Številka TR

IBAN BE72826000640116 Deutsche bank AG
IBAN SI56 2900 0005 5160 168 Unicredit banka Slovenija d.d.