Skrb za zaposlene

Prizadevamo si, da bi naši sodelavci delali v delovnem okolju, kjer bi se počutili varne in zdrave, zato je v družbi Goodyear Slovenija varnost vrednota.

 

V skladu s certifikatom ISO 45001 uveljavljamo sistemski pristop k stalnemu izboljševanju različnih oblik varstev, kar se kaže v izboljševanju delovnih pogojev, zniževanju tveganj za poškodbe in zdravstvene okvare ter stalnem zmanjševanju števila nezgod pri delu. Naš cilj je nič nezgod, za kar smo odgovorni vsi skupaj in vsak zase.

 

To področje upravljamo v skladu s slovensko zakonodajo in politiko korporacije Goodyear. Prav tako spodbujamo vse zaposlene, da ravnajo varno v vseh situacijah. Z raznovrstnimi kampanjami in dogodki osveščamo zaposlene o različnih varnostnih področjih, za katere menimo, da bodo prispevali k splošni varnosti vseh.

Zdravje

Posebno pozornost namenjamo zdravju sodelavcev in ergonomiji dela, s katero želimo delovni proces prilagoditi zmožnostim zaposlenih. Tako že z načrtovanjem delovnih procesov, opreme in strojev zmanjšujemo tveganja za zdravstvene okvare.

V okviru globalnega programa GoodLife sodelavce izobražujemo in spodbujamo k aktivnemu in zdravemu načinu življenja, nudimo raznovrstno brezplačno rekreacijo in meritve indikatorjev zdravja pri naši medicinski sestri. V sklopu jedilnika ponudnika malice ponujamo zdrav meni, vse zaposlene tudi redno osveščamo o načinih za preventivo pred najpogostejšimi boleznimi in si na splošno prizadevamo za ustvarjanje okolja, v katerem se zaposleni dobro počutijo.

 

Vsako leto na preventivni zdravniški pregled, ki je med osnovnimi ukrepi za ohranjanje zdravja naših sodelavcev, napotimo preko 500 zaposlenih. Prav tako vsako leto organiziramo brezplačno cepljenje proti gripi.

Varnost pri delu

Družba Goodyear Slovenija se lahko pohvali z res dobrimi rezultati na področju varstva pri delu, saj se je s pomočjo naših strategij poleg zmanjšanja števila nezgod precej zmanjšala tudi njihova resnost.

 

Strategija upravljanja varnosti in zdravja pri delu je usmerjena v preprečevanje nevarnosti in tveganj za resne nezgode pri delu, s ciljem nič resnih nezgod, in nadaljnje zmanjševanje pogostosti nezgod pri delu (TIR*), kjer smo si za cilj zadali 30 % zmanjšanje. Pri tem so nam v veliko pomoč sodelavci, ki poročajo o nevarnih dogodkih. Letos bomo vpeljali t.i. varen delovni model, ki bo dodatno pomagal pri upravljanju tveganj. Resne nezgode pri delu bomo preprečili tudi s 100-odstotno skladnostjo z varnostnimi standardi glede izolacije in kontrole shranjene energije ter dvignjenih bremen.

21-letna varnostna statistika
(Total Incident Rate)
*Kazalec OSHA TIR prikazuje število OSHA nezgod na 200.000 opravljenih ur. Pogostost nezgod manj od 1,0 je vrhunski rezultat v svetovnem merilu.

Požarno varstvo

V družbi Goodyear Slovenija se zavedamo nevarnosti in tveganj s področja požarnega varstva, zato že vrsto let izboljšujemo sisteme za aktivno požarno zaščito ter sisteme za avtomatsko gašenje.

 

Na področju podjetja deluje tudi organizirana gasilska enota, ki jo sestavlja 10 poklicnih in 35 prostovoljnih gasilcev. Ti delujejo v okviru Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva SAVA, ki je v letu 2020 praznovalo 90. obletnico delovanja.

Prva pomoč

Na lokaciji družbe sta locirana dva avtomatska eksterna defibrilatorja (AED) za nujne primere. Prvi je nameščen v reševalnem vozilu naše gasilsko reševalne enote, drugi pa v neposredni bližini glavnega vhoda, kjer optimalno služi vsem zaposlenim na območju, obenem je vpisan v AED bazo Slovenije in tako javno dostopen vsem pomoči potrebnim.

Skrb za družine zaposlenih

Družine naših sodelavcev so za nas prav tako pomembne kot naši zaposleni, zato se vsako leto srečamo na tradicionalnem družinskem dnevu, kjer z raznovrstnimi delavnicami, igrami, športom in glasbo poskrbimo za zabavo otrok in odraslih. S tovrstnim druženjem želimo prispevati k boljši povezanosti in ustvarjanju dobrega vzdušja med zaposlenimi.

 

Poleg tega za otroke naših zaposlenih organiziramo t.i. Gudi tabor, kjer v poletnih mesecih preživijo dan ali dva na zabavnih in poučnih druženjih. Vsako leto decembra otroke povabimo tudi na predstavo in obdarovanje.

Več o Goodyearovem globalnem programu in strategiji družbene odgovornosti »Goodyear Boljša prihodnost« si lahko preberete na korporativni spletni strani ali v spodnjih dveh poročilih.

 

Poročilo o družbeni odgovornosti 2022 – The Goodyear Tire & Rubber Company

Poročilo o družbeni odgovornosti 2021 – The Goodyear Tire & Rubber Company