Avtorske pravice

© Avtorske pravice Goodyear Dunlop Sava Tires, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.

Avtorske pravice so varovane.

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires, proizvodnja pnevmatik, d.o.o. (v nadaljevanju Goodyear Dunlop Sava Tires) dovoljuje razmnoževanje dokumentov, objavljenih na tej spletni strani. Ti dokumenti so lahko uporabljeni samo v netržne namene in le v okviru vaše organizacije. Skladno s temi navodili mora vsaka kopija omenjenih dokumentov vsebovati opozorila glede avtorskih in lastniških pravic, navedenih spodaj.

 

Vsak posamezni dokument, ki ga družba Goodyear Dunlop Sava Tires objavi na spletni strani, lahko vsebuje tudi druga lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah v zvezi s tem posameznim dokumentom.

 

Noben zapis v tem navodilu ne navaja, da lahko uporabnik upošteva to kot podeljevanje licence ali pravice po katerem koli patentu ali blagovni znamki Goodyear Dunlop Save Tires ali katerekoli tretje stranke oziroma avtorske pravice družbe Goodyear Dunlop Save Tires.

 

Upoštevajte, da je vsak proizvod, postopek ali tehnologija v tem navodilu lahko predmet drugih intelektualnih avtorskih pravic, ki si jih pridržuje Goodyear Dunlop Sava Tires in niso predmet tega navodila.

 

To navodilo ne daje nobenega jamstva, izraženega ali impliciranega, vključno (vendar ne omejeno na) z impliciranimi prodajnimi jamstvi za posebne namene. Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve impliciranih vsebovanih garancij, zato zgornja izključitev za vas lahko ne velja.

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires, proizvodnja pnevmatik, d.o.o. (v nadaljevanju Goodyear Dunlop Sava Tires) dovoljuje razmnoževanje dokumentov, objavljenih na tej spletni strani. Ti dokumenti so lahko uporabljeni samo v netržne namene in le v okviru vaše organizacije. Skladno s temi navodili mora vsaka kopija omenjenih dokumentov vsebovati opozorila glede avtorskih in lastniških pravic, navedenih spodaj.

 

Vsak posamezni dokument, ki ga družba Goodyear Dunlop Sava Tires objavi na spletni strani, lahko vsebuje tudi druga lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah v zvezi s tem posameznim dokumentom.

 

Noben zapis v tem navodilu ne navaja, da lahko uporabnik upošteva to kot podeljevanje licence ali pravice po katerem koli patentu ali blagovni znamki Goodyear Dunlop Save Tires ali katerekoli tretje stranke oziroma avtorske pravice družbe Goodyear Dunlop Save Tires.

 

Upoštevajte, da je vsak proizvod, postopek ali tehnologija v tem navodilu lahko predmet drugih intelektualnih avtorskih pravic, ki si jih pridržuje Goodyear Dunlop Sava Tires in niso predmet tega navodila.

 

To navodilo ne daje nobenega jamstva, izraženega ali impliciranega, vključno (vendar ne omejeno na) z impliciranimi prodajnimi jamstvi za posebne namene. Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve impliciranih vsebovanih garancij, zato zgornja izključitev za vas lahko ne velja.