Avtorske pravice

© Avtorske pravice Goodyear Slovenija, d. o. o.

Avtorske pravice so varovane.

Goodyear Slovenija, d. o. o. (v nadaljevanju Goodyear Slovenija) dovoljuje razmnoževanje dokumentov, objavljenih na tej spletni strani. Ti dokumenti so lahko uporabljeni samo v netržne namene in le v okviru vaše organizacije. Skladno s temi navodili mora vsaka kopija omenjenih dokumentov vsebovati opozorila glede avtorskih in lastniških pravic, navedenih spodaj.

 

Vsak posamezni dokument, ki ga družba Goodyear Slovenija objavi na spletni strani, lahko vsebuje tudi druga lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah v zvezi s tem posameznim dokumentom.

 

Noben zapis v tem navodilu ne navaja, da lahko uporabnik upošteva to kot podeljevanje licence ali pravice po katerem koli patentu ali blagovni znamki Goodyear Slovenija ali katerekoli tretje stranke oziroma avtorske pravice družbe Goodyear Slovenija.

 

Upoštevajte, da je vsak proizvod, postopek ali tehnologija v tem navodilu lahko predmet drugih intelektualnih avtorskih pravic, ki si jih pridržuje Goodyear Slovenija in niso predmet tega navodila.

 

To navodilo ne daje nobenega jamstva, izraženega ali impliciranega, vključno (vendar ne omejeno na) z impliciranimi prodajnimi jamstvi za posebne namene. Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve impliciranih vsebovanih garancij, zato zgornja izključitev za vas lahko ne velja.

Družba Goodyear Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju Goodyear Slovenija) dovoljuje razmnoževanje dokumentov, objavljenih na tej spletni strani. Ti dokumenti so lahko uporabljeni samo v netržne namene in le v okviru vaše organizacije. Skladno s temi navodili mora vsaka kopija omenjenih dokumentov vsebovati opozorila glede avtorskih in lastniških pravic, navedenih spodaj.

 

Vsak posamezni dokument, ki ga družba Goodyear Slovenija objavi na spletni strani, lahko vsebuje tudi druga lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah v zvezi s tem posameznim dokumentom.

 

Noben zapis v tem navodilu ne navaja, da lahko uporabnik upošteva to kot podeljevanje licence ali pravice po katerem koli patentu ali blagovni znamki Goodyear Slovenija ali katerekoli tretje stranke oziroma avtorske pravice družbe Goodyear Slovenija.

 

Upoštevajte, da je vsak proizvod, postopek ali tehnologija v tem navodilu lahko predmet drugih intelektualnih avtorskih pravic, ki si jih pridržuje Goodyear Slovenija in niso predmet tega navodila.

 

To navodilo ne daje nobenega jamstva, izraženega ali impliciranega, vključno (vendar ne omejeno na) z impliciranimi prodajnimi jamstvi za posebne namene. Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve impliciranih vsebovanih garancij, zato zgornja izključitev za vas lahko ne velja.