Dogovor družb Goodyear in SRI o prekinitvi globalnega sodelovanja

– Dogovor bo prispeval k povečanju prilagojenega čistega dobička v začetku 2016
– Dogovor ne bo vplival na finančne cilje za 2015 in 2016 ali na načrtovane razporeditve kapitala

 

Kranj, 4. junij 2015 – Družba Goodyear Tire & Rubber je danes sporočila, da je z družbo Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (SRI) dosegla dogovor o prekinitvi globalnega sodelovanja med obema družbama.

 

Družbi Goodyear in SRI sta oblikovali globalno sodelovanje leta 1999. To zajema štiri skupna podjetja, po eno v Severni Ameriki in Evropi ter dve na Japonskem. “Medtem ko nam je v zadnjih 16 letih sodelovanje prinašalo koristi, je družba Goodyear danes v dobrem položaju, da sama nadaljuje svojo strategijo,” je povedal predsednik in izvršni direktor družbe Goodyear Richard J. Kramer. “Ta uspešna razrešitev bo povečala našo fleksibilnost pri doseganju profitabilne rasti, ko se še nadalje osredotočamo na doseganje uspešnih rezultatov in trajno gospodarsko vrednost.” Kramer je zaključil, da “smo zavezani nemotenemu in gladkemu prehodu, ki ga naši kupci in potrošniki v Severni Ameriki, Evropi in na Japonskem ne bodo občutili.” Danes objavljeni dogovor bo, ko bo zaključen, rešil arbitražo, ki je še v teku in je bila vložena januarja 2014. Obe družbi imata z dogovorom možnost, da se izogneta stroškom in negotovosti arbitražnega postopka.

 

Pregled dogovora

Skupno podjetje v Severni Ameriki

  • Družba SRI (trenutno ima v lasti 25-odstotni delež) bo kupila Goodyearov 75-odstotni delež v podjetju Goodyear Dunlop Tires North America Ltd. (GDTNA), ki predvsem proizvaja in prodaja pnevmatike blagovne znamke Dunlop v Severni Ameriki, vključno s celotnim lastništvomtovarne pnevmatik v Tonawandi v ameriški zvezni državi New York.
  • Družba Goodyear bo ohranila izključno pravico do prodaje nadomestnih potniških pnevmatik in nadomestnih pnevmatik za komercialna vozila znamke Dunlop v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki kot tudi nejaponskim proizvajalcem avtomobilov v teh državah.
  • Poleg popolnega lastništva tovarne Dunlop za proizvodnjo moto pnevmatik v Severni Ameriki bo družba SRI imela pravico do prodaje pnevmatik blagovne znamke Dunlop japonskim proizvajalcem vozil v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

 

Skupno podjetje v Evropi

  • Družba Goodyear (trenutno ima v lasti 75-odstotni delež) bo kupila 25-odstotni delež družbe SRI v podjetju Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. (GDTE).
  • Družba Goodyear bo ohranila izključno pravico do prodaje pnevmatik blagovne znamke Dunlop na evropskih trgih, kjer trenutno izključno deluje skupno podjetje. To velja tako za segment nadomestnih pnevmatik kot tudi pnevmatik za prvo vgradnjo, in sicer za potniške pnevmatike, pnevmatike za komercialna vozila, moto pnevmatike in dirkalne pnevmatike.
  • Družba SRI bo dobila izključno pravico do prodaje pnevmatik blagovne znamke Dunlop v nekaterih državah, kjer družbi v okviru globalnega sodelovanja nista imeli izključnih pravic, vključno z Rusijo, Turčijo in nekaterimi državami v Afriki.

 

Skupni podjetji na Japonskem

 

  • Družba Goodyear (trenutno ima v lasti 25-odstotni delež) bo kupila 75-odstotni delež družbe SRI v podjetju Nippon Goodyear Ltd., ki na Japonskem oskrbuje trg nadomestnih pnevmatik s pnevmatikami blagovne znamke Goodyear.
  • Družba SRI (trenutno ima v lasti 75-odstotni delež) bo kupila 25-odstotni delež družbe Goodyear v podjetju Dunlop Goodyear Tires Ltd., ki na Japonskem oskrbuje trg pnevmatik za prvo vgradnjo s pnevmatikami blagovnih znamk Goodyear in Dunlop.
  • Družba Goodyear bo ponovno pridobila izključno pravico do oskrbe japonskega trga nadomestnih pnevmatik in pnevmatik za prvo vgradnjo s pnevmatikami blagovne znamke Goodyear.
  • Družba SRI bo še naprej imela izključno pravico do prodaje pnevmatik blagovne znamke Dunlop na japonskem trgu nadomestnih pnevmatik in pnevmatik za prvo vgradnjo.

Finančni pogoji dogovora

V skladu s pogoji dogovora bo družba Goodyear družbi SRI plačala 271 milijonov USD ob zaključku transakcije, kar je pričakovati v zadnjem četrtletju leta 2015. Transakcija ne bo vplivala na finančne cilje družbe za leti 2015 in 2016 ali na načrtovane razporeditve kapitala. Izdatki so predvideni znotraj restrukturiranju namenjenih približno 600 milijonov USD, in sicer v okviru plana razporejanja kapitala. Družba Goodyear bo družbi SRI prav tako poplačala dolg v višini okoli 55 milijonov USD v treh letih od zaključka dogovora. Glede na dogovor bo družba Goodyear prav tako prodala 3,4 milijona navadnih delnic družbe SRI.

 

Družba Goodyear pričakuje, da bo posel povečal njene prihodke v prvem četrtletju leta 2016, kar je povezano večinoma z odkupom manjšinskega deleža podjetja GDTE. Glede na plan poslovanja družbe za leto 2015 bi letne ugodnosti prilagojenega čistega dobička znašale med okoli 40 in 50 milijoni USD (15–18 centov na delnico).

 

To je slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim originalom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška verzija te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate

 

Več informacij:

Ana Verčko Grilec
Direktorica komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires
T: 04 207 7017
M: 051 397 017
E: ana_verckogrilec@goodyear.com

04. junija 2015