Družba Goodyear Dunlop Sava Tires leta 2017 povečala čiste prihodke od prodaje in nadaljevala z naložbami

Kranj, 1. junij 2018 – Družba Goodyear Dunlop Sava Tires je danes sporočila svoje poslovne rezultate za leto 2017. Čisti prihodki od prodaje v višini 210,44 milijona EUR so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 1,6 odstotka. Na lokalnih trgih se je obseg prodanih pnevmatik zmanjšal za 1,9 odstotka, in sicer na 2,35 milijona enot. Obseg proizvodnje je znašal 7,13 milijona enot, kar predstavlja 2,8-odstotno povečanje v primerjavi s preteklim letom. Nadaljevali so z naložbami v proizvodni obrat in v izboljšave vložili več kot 11 milijonov EUR.

»Na lokalnih trgih1 je bilo zaznati splošno stabilnost trga v vseh segmentih pnevmatik, enak trend je bil opažen tudi na evropskem trgu. Zadovoljni smo, da smo v preteklem letu v segmentu potniških in tovornih pnevmatik ohranili svoj položaj. Uspelo nam je tudi izkoristiti tržno priložnost rasti povpraševanja po tehnološko dovršenih pnevmatikah višjega cenovnega razreda – na lokalnih trgih smo namreč pri potniških pnevmatikah za platišča večjega premera zabeležili višjo rast v primerjavi s povprečjem na evropskih trgih,« je povedal glavni direktor družbe Goodyear Dunlop Sava Tires Matej Zavrl.

Družba je v letu 2017 zaradi večjega povpraševanja znotraj Goodyearove distribucijske mreže obseg proizvodnje povečala za 2,8 odstotka na skupno 7,13 milijona pnevmatik (6,9 milijona v letu 2016). Čisti prihodki od prodaje v višini 210,44 milijona EUR so se povečali za 1,6 odstotka v primerjavi z letom 2016 (207,2 milijona EUR), kar je odraz boljše strukture prodajnega programa in višjih cen.

 

Čisti dobiček je v letu 2017 znašal 27,54 milijona EUR, od tega 27,96 milijona predstavlja zaračunano nadomestilo za izvedeno slabitev dobrega imena in zemljišč. Z drugimi besedami, 27,96 milijona EUR predstavljajo drugi prihodki iz naslova zaračunanega nadomestila za izvedeno slabitev dobrega imena in zemljišč s strani družbe Goodyear Dunlop Sava Tires povezani družbi Goodyear Dunlop Tires Operations S. A. Na čisti dobiček so vplivali tudi amortizacija dobrega imena v višini 4,02 milijona EUR in odloženi davki v višini 6,29 milijona EUR.

 

Dobiček iz poslovanja, kot eden ključnih pokazateljev poslovne uspešnosti družbe, je v letu 2017 znašal 5,87 milijona EUR (4,79 milijona v letu 2016).

 

»V izboljšanje opreme in tehnologije smo v letu 2017 vložili 11,20 milijona EUR,« je ob tem poudaril glavni direktor družbe in dodal: »Letos obeležujemo dvajseto obletnico poslovanja pod okriljem Goodyeara. Že od leta 1998 smo tako del mednarodne korporacije Goodyear, v tem obdobju pa neprekinjene naložbe v skupni višini več kot 273 milijonov EUR predstavljajo pomemben doprinos k nenehnim procesnim izboljšavam in ohranjanju konkurenčnosti ter stabilnosti naše kranjske družbe

 

Na svetovnem trgu pnevmatik za nadomestno vgradnjo je rast največja v segmentu vrhunskih izdelkov, kjer se Goodyear lahko loči od konkurence. Trend v smeri večjih in tehnološko kompleksnejših pnevmatik spodbujajo avtomobilski proizvajalci z novimi razvojnimi dosežki. »V segmentu 17- in večpalčnih potniških pnevmatik za nadomestno vgradnjo je bila v letu 2017 v Združenih državah Amerike in na evropskem trgu zabeležena 7-odstotna rast trga. Verjamem, da bomo s svojo široko paleto pnevmatik petih blagovnih znamk, vključno z bogato ponudbo v omenjenem rastočem segmentu večjih pnevmatik, zmogli izvajati svojo dolgoročno strategijo rasti in ohranjati vrednost svojih blagovnih znamk ter storitev,« je zaključil Zavrl.

 

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires si prizadeva ustvarjati delovno okolje, ki zaposlene navdihuje in motivira, zato vseskozi vlaga v razvoj kadrov in profesionalno rast zaposlenih. Kot prvo slovensko podjetje so že pred leti prejeli certifikat Top Employer za najboljšega zaposlovalca, leta 2017 pa so certifikat prejeli že petič zapored. Lani so sklenili dolgoletno okoljsko kampanjo Pozor(ni)! za okolje, svoja družbeno odgovorna prizadevanja pa so nadaljevali v okviru globalnega programa prostovoljstva zaposlenih, imenovanega Goodyear Boljša prihodnost. V prizadevanju za večjo cestno varnost že vrsto let vodijo tudi program donacije pnevmatik prostovoljnim reševalnim službam (gasilci, gorski reševalci …).

 

Ob pomembnem jubileju 20. obletnice, ki ga v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires obeležujejo v letu 2018, ostajajo osredotočeni na dolgoročno stabilno rast, nadaljnje zagotavljanje pnevmatik najvišje kakovosti in učinkovitih mobilnostnih storitev kupcem in potrošnikom. Družba ohranja tudi družbeno odgovorno delovanje tako na področju skrbi za sodelavce, varovanja okolja kot tudi dela z lokalno skupnostjo.

 

Več informacij:

Simona Dijak
vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

 

01. junija 2018