Družba Goodyear objavila poslovne rezultate tretjega četrtletja leta 2016 in popravila obete za leto 2016

Akron, ZDA, 28. oktober 2016 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je danes sporočila poslovne rezultate za tretje četrtletje in prvih devet mesecev leta 2016. Čisti dobiček družbe Goodyear je v tretjem četrtletju znašal 317 milijonov ameriških dolarjev, v prvih devetih mesecih pa 703 milijone ameriških dolarjev. V tretjem četrtletju je poslovni dobiček regij znašal 556 milijonov ameriških dolarjev, v prvih devetih mesecih je znašal kar 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Čisti dobiček družbe Goodyear v tretjem četrtletju znaša 8,2 odstotka prodaje, skupna marža iz poslovanja pa 14,5 odstotka.

 

»V tem četrtletju smo dosegli zanesljive rezultate s skupno maržo iz poslovanja v višini 14,5 odstotka, kar je poneslo poslovni dobiček regij na rekordno raven, gledano za prvih devet mesecev,“ je povedal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe. »Naši popravljeni obeti za leto 2016 odražajo nedavno nestabilnost, ki je vplivala na naše poslovanje s tovornimi pnevmatikami v ZDA. Ta kratkoročni veter v prsi ne bo vplival na naš vrednostni predlog ali zmožnost, da uresničimo svoj dolgoročni načrt,“ je dejal. »Naša strategija je zastavljena tako, da izkorišča trende, ki oblikujejo našo industrijo. Globalno povpraševanje po pnevmatikah z velikim premerom platišč, ki nosijo visoko dodano vrednost, se povečuje. Prepričani smo, da nas je naš portfelj teh proizvodov skupaj s prednostmi pri distribuciji popeljal na pot k trajnostni rasti in uresničevanju ciljev do leta 2020, ki smo jih objavili nedavno,“ je povedal Kramer.

 

Skladno s to strategijo je družba 24. oktobra objavila namero, da zapre svoj obrat za proizvodnjo pnevmatik v Philippsburgu v Nemčiji in prerazporedi svoje zmogljivosti v Evropi v povečanje proizvodnje pnevmatik z visoko dodano vrednostjo. »Osredotočeni smo na osvajanje segmentov trga, ki nosijo visoko vrednost, in na zmanjševanje naše izpostavljenosti počasi rastočim in upadajočim segmentom z željo, da bi zajeli vrednost naše blagovne znamke in pomagali našim strankam rasti z dobičkom,“« je dodal.

 

Prodaja družbe Goodyear je v tretjem četrtletju leta 2016 znašala 3,8 milijarde ameriških dolarjev in je padla s 4,2 milijarde ameriških dolarjev izpred leta dni, padec pa je posledica dekonsolidacije podružnice podjetja v Venezueli. Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 42 milijonov in je dejansko ostala na ravni iz leta 2015 po popravku zaradi dekonsolidacije venezuelske podružnice ob koncu leta 2015. Rast v azijsko-pacifiški regiji so več kot izravnali padci v regiji Amerika ter regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afriki. Odprema nadomestnih pnevmatik se je povečala za 1 odstotek. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 6 odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v tretjem četrtletju leta 2016 je znašal 317 milijonov ameriških dolarjev (1,19 ameriškega dolarja na delnico) in se je povišal za 17 odstotkov glede na enako četrtletje v prejšnjem letu, ko je znašal 271 milijonov ameriških dolarjev (99 centov na delnico). Izboljšava je predvsem posledica davčne olajšave zaradi različnih nepovezanih davčnih popravkov, ki pa so jo delno izravnali višji stroški racionalizacije. Prilagojeni čisti dobiček je v tretjem četrtletju leta 2016 znašal 310 milijonov ameriških dolarjev (1,17 ameriškega dolarja na delnico) in se je povečal glede na leto 2015, ko je znašal 271 milijonov ameriških dolarjev (99 centov na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v tretjem četrtletju leta 2016 znašal 556 milijonov ameriških dolarjev in je padel glede na leto poprej, ko je znašal 602 milijona ameriških dolarjev. Na poslovni dobiček regij je v letu 2016 negativno vplivala dekonsolidacija venezuelske podružnice. Poslovni dobiček regij, v katerega Venezuela ni vključena, je v četrtletju pred letom dni znašal 563 milijonov ameriških dolarjev.

Rezultati prvih devetih mesecev leta 2016

 

Prodaja družbe Goodyear je v prvih devetih mesecih leta 2016 dosegla 11,4 milijarde ameriških dolarjev in je padla za 8 odstotkov glede na enako obdobje v letu 2015 ter je odraz dekonsolidacije venezuelske podružnice in neugodne menjave valut. Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 125 milijonov in se je povečala za en odstotek glede na leto 2015, spodbudila pa jo je rast v azijsko-pacifiški regiji, zlasti na Japonskem zaradi pridobitve obvladujočega deleža v podjetju Nippon Goodyear Ltd (NGY) in na Kitajskem. Odprema nadomestnih pnevmatik je porasla za 2 odstotka. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 3 odstotke. Brez upoštevanja učinka dekonsolidacije venezuelske podružnice se je prodaja pnevmatik povečala za 2 odstotka.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v prvih devetih mesecih leta 2016, ki je znašal 703 milijone ameriških dolarjev (2,62 ameriškega dolarja na delnico), se je povečal za 2 odstotka s 687 milijonov ameriških dolarjev (2,51 ameriškega dolarja na delnico), doseženih v prvih devetih mesecih leta 2015. Dvig je zlasti posledica nižjih odhodkov za davek od dobička zaradi različnih nepovezanih davčnih izravnav. Prilagojeni čisti dobiček v prvih devetih mesecih leta 2016 je znašal 818 milijonov ameriških dolarjev (3,05 ameriškega dolarja na delnico) in se je povečal glede na leto 2015, ko je znašal 649 milijonov ameriških dolarjev (2,39 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v prvih devetih mesecih leta 2016 znašal 1,5 milijarde ameriških dolarjev in je padel za 2 odstotka glede na leto poprej. Padec je posledica dekonsolidacije venezuelske podružnice. Poslovni dobiček regij, v katerega Venezuela ni vključena, je v prvih devetih mesecih leta 2015 znašal 1,4 milijarde ameriških dolarjev.

 

Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

 

Tretje četrtletje 9 mesecev
(v milijonih) 2016 2015 2016 2015
Število enot pnevmatik 15.4 16.2 47.0 46.9
Prodaja $ 1,236 $ 1,328 $ 3,748 $ 3,924
Poslovni dobiček regije 152 154 380 335
Marža iz poslovanja 12.3% 11.6% 10.1% 8.5%

 

 

Prodaja v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika je v tretjem četrtletju dosegla 1,2 milijarde ameriških dolarjev in je padla za 7 odstotkov glede na prejšnje leto ter je odraz 5-odstotnega znižanja obsega prodaje zaradi prodajne strategije družbe v zvezi s pnevmatikami za prvo vgradnjo in povečane konkurence pri potniških pnevmatikah z manjšimi premeri platišč. Odprema nadomestnih pnevmatik je padla za 3 odstotke. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 8 odstotkov. Poslovni dobiček regij v tretjem četrtletju leta 2016 v višini 152 milijonov ameriških dolarjev je padel za 1 odstotek glede na prejšnje leto, nanj pa je vplivala nižja prodaja. Razpustitev globalnega zavezništva s Sumitomo Rubber Industries (SRI) je negativno vplivala na prodajo, in sicer za 0,1 milijona enot oz. 11 milijonov ameriških dolarjev. Na poslovni dobiček regij je pozitivno vplival znesek 6 milijonov ameriških dolarjev zaradi znižanja licenčnin družbi SRI.

 

Finančni cilji

 

Družba je potrdila finančne cilje za leto 2020 in načrt razporeditve kapitala, objavljene 15. septembra 2016. Družba je popravila svoje finančne cilje za leto 2016. Družba zdaj pričakuje, da bo skupni poslovni dobiček regij za celotno leto 2016 znašal med 2 in 2,025 milijarde ameriških dolarjev.

 

Program donosov delničarjem

 

Družba je 1. septembra 2016 izplačala 7 centov četrtletne dividende na delnico. Upravni odbor je odločil, da je treba 1. decembra 2016 izplačati četrtletno dividendo v višini 10 centov na delnico vsem delničarjem, ki so registrirani na dan 1. novembra 2016. Družba je v sklopu že napovedanega programa odkupa delnic v višini 1,1 milijarde ameriških dolarjev v tretjem četrtletju odkupila 1,7 milijona navadnih delnic za 50 milijonov ameriških dolarjev.

 

 

 

 

Več informacij:

Simona Dijak 
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
E: simona_dijak@goodyear.com

 

 

Opomba: Zgoraj navedeno besedilo je slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim originalom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška verzija te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear.

28. oktobra 2016