Družba Goodyear sporoča rezultate četrtega četrtletja in celoletne rezultate za leto 2016 ter napoveduje povečanje programa odkupa delnic

Akron, ZDA 8. februar 2017 – Družba Goodyear Tire & Rubber je v četrtem četrtletju dosegla čisti dobiček v višini 561 milijonov ameriških dolarjev, v celem letu pa 1,3 milijarde ameriških dolarjev. V četrtem četrtletju je poslovni dobiček regij znašal 479 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko je bil celoletni temeljni poslovni dobiček regij rekorden, saj je znašal kar 2 milijardi ameriških dolarjev. Celoletni dobiček na delnico je znašal 4,74 ameriškega dolarja, kar je 323-odstotno zvišanje; prilagojeni dobiček na delnico je znašal 4 ameriške dolarje, kar je 20-odstotno zvišanje. Celoletni denarni tok iz poslovanja je znašal 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Rekordni dobiček v regiji Amerika je v četrtem četrtletju znašal 295 milijonov ameriških dolarjev, s 14,3-odstotno maržo iz poslovanja. Rekordni dobiček je v azijsko-pacifiški regiji v četrtem četrtletju znašal 103 milijone ameriških dolarjev, z 18,8-odstotno maržo iz poslovanja. Družba je potrdila cilje za leto 2020 in načrt razporeditve kapitala, odobritev odkupa delnic pa povečala za 1 milijardo ameriških dolarjev.

 

“Leta 2016 smo dosegli dober čisti dobiček in rekorden temeljni poslovni dobiček regij, za kar je zaslužno odlično poslovanje na področju potniških pnevmatik v regiji Amerika in Azija-Pacific,” je povedal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe. “Rezultati odražajo stalno, vzdržno rast dobička in disciplinirano izvajanje naše strategije. “Pričakujemo sicer, da bo inflacija surovin v letu 2017 pomenila veliko oviro, vendar nam Goodyearov vodilni položaj na področju inovacij, nagrajene pnevmatike in močna globalna blagovna znamka zagotavljajo odlično ponudbo kupcem in potrošnikom ter konkurenčno prednost v naši industriji,” je rekel Kramer. “Dokazali smo, da smo sposobni inflacijo surovin sčasoma uspešno izravnati. Trdno verjamemo v našo strategijo, ki predvideva dobičkonosno rast na ključnih segmentih trga in izpolnjevanje ciljev za leto 2020.” Prodaja družbe Goodyear je v četrtem četrtletju leta 2016 znašala 3,7 milijarde ameriških dolarjev in je padla s 4,1 milijarde ameriških dolarjev izpred leta dni, padec pa je posledica dekonsolidacije podružnice podjetja v Venezueli. Prodanih je bilo 41,1 milijona pnevmatik, kar je 2 odstotka manj kot leta 2015. Prodaja pnevmatik za nadomestno vgradnjo je padla za 1 odstotek. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 7 odstotkov, kar je deloma povzročila šibkost trga tovornih vozil v ZDA.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v četrtem četrtletju leta 2016 je znašal 561 milijonov ameriških dolarjev (2,14 ameriškega dolarja na delnico) v primerjavi s čisto izgubo v enakem četrtletju v prejšnjem letu, ki je znašala 380 milijonov ameriških dolarjev (1,42 ameriškega dolarja na delnico). Na dobiček v prejšnjem letu je negativno vplivala dajatev za dekonsolidacijo venezuelske podružnice. Prilagojeni čisti dobiček je v četrtem četrtletju leta 2016 znašal 249 milijonov ameriških dolarjev (95 centov na delnico), medtem ko je leta 2015 znašal 257 milijonov ameriških dolarjev (93 centov na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v četrtem četrtletju leta 2016 znašal 479 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko je leto poprej znašal 480 milijonov ameriških dolarjev. Na poslovni dobiček regij v letu 2016 so vplivale koristi čistih prihrankov stroškov, ki so se več kot izravnali s stroški zaradi nižjih cen/vrednosti surovin, z manjšo prodajo in dekonsolidacijo venezuelske podružnice. Temeljni poslovni dobiček regij, v katerega Venezuela ni vključena, je v četrtletju pred letom dni znašal 458 milijonov ameriških dolarjev.

 

Celoletni rezultati

Prodaja družbe Goodyear je v letu 2016 dosegla 15,2 milijarde ameriških dolarjev in je padla za 8 odstotkov glede na leto 2015, kar je predvsem odraz dekonsolidacije venezuelske podružnice in neugodne menjave valut. Prodanih je bilo 166,1 milijona pnevmatik, kar je približno toliko kot leta 2015. Prodaja pnevmatik za nadomestno vgradnjo je porasla za 2 odstotka. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 4 odstotke. Brez upoštevanja učinka dekonsolidacije venezuelske podružnice se je prodaja pnevmatik povečala za 1 odstotek. Čisti dobiček družbe Goodyear se je s 307 milijonov ameriških dolarjev (1,12 ameriškega dolarja na delnico) v letu 2015 povečal na 1,3 milijarde ameriških dolarjev (4,74 ameriškega dolarja na delnico) v letu 2016. Zvišanje je posledica dajatve za dekonsolidacijo venezuelske podružnice leta 2015 in znižanja stroškov za davek na dohodek leta 2016 zaradi sprostitve popravkov vrednosti tujih davkov. Celoletni prilagojeni čisti dobiček je znašal 1,1 milijarde ameriških dolarjev (4 ameriške dolarje na delnico) in se je povečal glede na leto 2015, ko je znašal 906 milijonov ameriških dolarjev (3,32 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico. Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v letu 2016 znašal 2 milijardi ameriških dolarjev in je padel za 2 odstotka glede na leto poprej. Padec je mogoče pojasniti z dekonsolidacijo venezuelske podružnice. Temeljni poslovni dobiček regij, v katerega Venezuela ni vključena, je leta 2015 znašal 1,9 milijarde ameriških dolarjev.

Uskladitev finančnih ukrepov, ki niso v okviru splošno sprejetih računovodskih načel

Za nadaljnjo razlago in tabele z uskladitvijo poslovnega dobička regij in segmentne marže iz poslovanja, prilagojenega čistega dobička in prilagojenega dobička v obliki popravljenega čistega dobička na delnico, ki odražajo učinek določenih pomembnih postavk na obdobji 2016 in 2015.1

 

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

Četrto četrtletje Četrto četrtletje Dvanajst mesecev Dvanajst mesecev
(v milijonih) 2016 2015 2016 2015
Število enot pnevmatik 14,1 14,2 61,1 61,1
Prodaja 1132 USD 1191 USD 4880 USD 5115 USD
Poslovni dobiček regij 81 100 461 435
Segmentna marža iz poslovanja 7,2 % 8,4 % 9,4 % 8,5 %

 

Prodaja v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki je v četrtem četrtletju znašala 1,1 milijarde ameriških dolarjev oziroma 5 odstotkov manj kot leto poprej, kar je posledica neugodne menjave valut in 1-odstotnega zmanjšanja prodaje. Prodaja pnevmatik za nadomestno vgradnjo je porasla za 1 odstotek. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 5 odstotkov. Poslovni dobiček regij v četrtem četrtletju leta 2016, ki je znašal 81 milijonov ameriških dolarjev, je bil 19 odstotkov nižji kot leto poprej, kar je posledica nižjih cen/vrednosti surovin, menjave valut in učinka manjše prodaje.

 

Finančni cilji

Zaradi nadaljnje rasti stroškov za surovine in časa, določenega za ustrezne prilagoditve cen v pogodbah z nekaterimi kupci, družba v letu 2017 pričakuje enak poslovni dobiček regij kot v istem obdobju leta 2016. Družba je potrdila finančne cilje za leto 2020 in načrt razporeditve kapitala, objavljene 15. septembra 2016.1

 

Program donosov delničarjem

Družba je 1. decembra 2016 izplačala 10 centov četrtletne dividende na delnico. Upravni odbor je odločil, da je treba 1. marca 2017 izplačati četrtletno dividendo v višini 10 centov na delnico vsem delničarjem, ki so registrirani na dan 1. februarja 2017. Družba je v sklopu že napovedanega programa odkupa delnic v višini 1,1 milijarde ameriških dolarjev v četrtem četrtletju leta 2016 odkupila 9,8 milijona navadnih delnic za 300 milijonov ameriških dolarjev. V celotnem letu je družba odkupila 16,7 milijona delnic za 500 milijonov ameriških dolarjev. Odkupi v okviru programa od leta 2014 znašajo 31,2 milijona delnic za 913 milijonov ameriških dolarjev. Upravni odbor je 2. februarja 2017 odobril zvišanje programa odkupa delnic za 1 milijardo ameriških dolarjev, tako da skupna odobritev odkupa zdaj znaša 2,1 milijarde ameriških dolarjev.

 

 

 

Več informacij:

Simona Dijak
vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

 

 

 

Opomba:

Zgoraj navedeno besedilo je slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim originalom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška verzija te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate.

08. februarja 2017