Skrb za zaposlene

Prizadevamo si, da bi naši sodelavci delali v delovnem okolju, kjer bi se počutili varne in zdrave, zato je v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires varnost vrednota.

 

V skladu s certifikatom OHSAS 18001, ki smo ga uspešno uvedli leta 2002, uveljavljamo sistemski pristop k stalnemu izboljševanju različnih oblik varstev, kar se kaže v izboljševanju delovnih pogojev, zniževanju tveganj za poškodbe in zdravstvene okvare ter stalnem zmanjševanju števila nezgod pri delu. Naš cilj je nič nezgod, za kar smo odgovorni vsi skupaj in vsak zase.

 

To področje upravljamo v skladu s slovensko zakonodajo in politiko korporacije Goodyear. Prav tako spodbujamo vse zaposlene, da ravnajo varno v vseh situacijah. Z raznovrstnimi kampanjami in dogodki osveščamo zaposlene o različnih varnostnih področjih, za katere menimo, da bodo prispevali k splošni varnosti vseh.

Zdravje

Posebno pozornost namenjamo zdravju sodelavcev in ergonomiji dela, s katero želimo delovni proces prilagoditi zmožnostim zaposlenih. Tako že z načrtovanjem delovnih procesov, opreme in strojev zmanjšujemo tveganja za zdravstvene okvare.

V okviru globalnega programa GoodLife sodelavce izobražujemo in spodbujamo k aktivnemu in zdravemu načinu življenja, nudimo raznovrstno brezplačno rekreacijo in meritve indikatorjev zdravja pri naši medicinski sestri. V sklopu jedilnika ponudnika malice ponujamo zdrav meni, vse zaposlene tudi redno osveščamo o načinih za preventivo pred najpogostejšimi boleznimi in si na splošno prizadevamo za ustvarjanje okolja, v katerem se zaposleni dobro počutijo.

Vsako leto na preventivni zdravniški pregled, ki je med osnovnimi ukrepi za ohranjanje zdravja naših sodelavcev, napotimo preko 500 zaposlenih. Prav tako vsako leto organiziramo brezplačno cepljenje proti gripi.

Varnost pri delu

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires se lahko pohvali z res dobrimi rezultati na področju varstva pri delu, saj se je s pomočjo naših strategij poleg zmanjšanja števila nezgod precej zmanjšala tudi njihova resnost.

 

Strategija upravljanja varnosti in zdravja pri delu v letih 2019 – 2021 je usmerjena v preprečevanje nevarnosti in tveganj za resne nezgode pri delu, s ciljem nič resnih nezgod, in nadaljnje zmanjševanje pogostosti nezgod pri delu (TIR*), kjer smo si za cilj zadali 25 % zmanjšanje. Pri tem so nam v veliko pomoč sodelavci, ki nam poročajo o nevarnih dogodkih.

18-letna Varnostna statistika
(Total Incident Rate)
*Kazalec OSHA TIR prikazuje število OSHA nezgod na 200.000 opravljenih ur. Pogostost nezgod manj od 1,0 je vrhunski rezultat v svetovnem merilu.

Požarno varstvo

V družbi Goodyear Dunlop Sava Tires se zavedamo nevarnosti in tveganj s področja požarnega varstva, zato že vrsto let izboljšujemo sisteme za aktivno požarno zaščito ter sisteme za avtomatsko gašenje.

 

Na področju podjetja deluje tudi organizirana gasilska enota, ki jo sestavlja 10 poklicnih in 35 prostovoljnih gasilcev, ki delujejo v okviru Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva SAVA. Ti so izurjeni za ukrepanje v izrednih dogodkih, kot so požar, nezgoda ali onesnaženje.

Prva pomoč

Na lokaciji družbe sta locirana dva avtomatska eksterna defibrilatorja (AED) za nujne primere. Prvi je nameščen v reševalnem vozilu naše gasilsko reševalne enote, drugega pa smo konec leta 2017 namestili v neposredno bližino glavnega vhoda, kjer optimalno služi vsem zaposlenim na območju, obenem je vpisan v AED bazo Slovenije in tako javno dostopen vsem pomoči potrebnim.

Družinski dan - druženje vseh sodelavcev in njihovih družin

Sodelavci družbe Goodyear Dunlop Sava Tires se skupaj s svojimi družinami vsako leto 25. junija že tradicionalno srečujemo na družinskem dnevu in skupaj preživimo prijeten dan. Za otroke in odrasle je pripravljen pester družabni program, od raznovrstnih delavnic, zabavnih iger, športa do plesa. Tudi z Družinskim dnevom želimo prispevati k izboljšanju delovnega okolja ter k boljši povezanosti zaposlenih.

Poleg tega prirejamo Gudi tabor, kjer otroci naših zaposlenih v dveh starostnih skupinah v poletnih mesecih preživijo dan ali dva na zabavnih in poučnih druženjih.

Top Employer certifikat

Leta 2012 je podjetje Goodyear kot prvo slovensko podjetje prejelo certifikat najboljšega zaposlovalca v Evropi (Top Employer Europe) s strani neodvisnega inštituta Top Employer. Naslednje leto smo prejeli tudi priznanje najboljšega zaposlovalca v Sloveniji (Top Employer Slovenia). Do leta 2019 smo se tako že šestkrat uvrstili med najboljše zaposlovalce v Evropi in petkrat v vrste najboljših slovenskih zaposlovalcev.