Goodyear in londonska ekonomska šola z inovativno raziskavo o varnosti v cestnem prometu

Goodyear in LSE bosta raziskala, kako vozniki na cesti vplivajo drug na drugega ter na varnost v prometu.

 

Kranj, 16. julij 2015 – Goodyear in londonska šola za ekonomske in politične vede (LSE – London School of Economics and Political Science) se bosta skupaj lotila inovativnega raziskovalnega projekta o varnosti v cestnem prometu. Raziskovalci iz Oddelka za socialno psihologijo na LSE bodo namreč uporabili najnovejše raziskovalne metode s področja socialne psihologije in tako varnost na cesti obravnavali z zornega kota, ki do nedavnega ni bil deležen večje pozornosti. Na ta način bodo ponudili globlji vpogled v vedenje udeležencev v cestnem prometu po Evropi in skušali ugotoviti medsebojni vpliv voznikov, njihov odnos do drugih voznikov in njihov vpliv na tvegano vožnjo.

 

Goodyear in LSE bosta raziskala, kako vozniki na cesti vplivajo drug na drugega ter na varnost v prometu.

 

 

Omenjeno sodelovanje za Goodyear predstavlja dodaten korak v okviru prizadevanj za varnost v cestnem prometu, s čimer želi debato o varnosti na cesti obogatiti z novimi statističnimi podatki in raziskovalnimi projekti, ki spodbujajo oblikovanje priporočil, kako se učinkoviteje lotiti tega pomembnega družbenega vprašanja. Goodyear je pred tem že izvedel raziskave med mladimi vozniki (2012), inštruktorji vožnje (2013) in starši mladih voznikov (2014), ki so skupaj privedle do izdaje Bele knjige ‘Najprej varna vožnja: Povečajmo varnost mladih voznikov na cesti’.

 

Več informacij:

Romana Stare
Vodja marketinga
T: +386 (0)4207 7025
romana_stare@goodyear.com

 

16. julija 2015