Goodyear poroča o rezultatih drugega četrtletja in prve polovice leta 2017

Družba Goodyear je v drugem četrtletju ustvarila čisti dobiček v višini 147 milijonov ameriških dolarjev, v prvi polovici leta skupaj tako 313 milijonov ameriških dolarjev. V drugem četrtletju je poslovni dobiček znašal 361 milijonov ameriških dolarjev, v prvi polovici leta pa 746 milijonov ameriških dolarjev. Zapiranje tovarne v Nemčiji je zaključeno, iz tega naslova pa se pričakujejo letni prihranki v višini 45 milijonov ameriških dolarjev. Družba je posodobila ciljni poslovni dobiček za leto 2017.

 

AKRON, Ohio, 28. 7. 2017 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je danes sporočila poslovne rezultate za drugo četrtletje in prvo polovico leta 2017.

 

“Naši poslovni rezultati v drugem četrtletju odražajo vpliv nestanovitnih stroškov surovin in vedno zahtevnejšega konkurenčnega okolja, zlasti v ZDA in Evropi,” je povedal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe.

 

Dodal je: “Poleg višjih stroškov surovin smo v prvi polovici leta, kljub močnim splošnim razmeram v panogi, na številnih naših ključnih trgih zabeležili manjše povpraševanje s strani kupcev prve (OE) in nadomestne vgradnje.”

 

Gospod Kramer je še povedal:“Kombinacija omenjenih dejavnikov je pripeljala do izjemno nenavadnega okolja v prvi polovici leta, zlasti spričo ugodnih kazalnikov prevoženih kilometrov, cen goriva in brezposelnosti, ki so v splošnem ugodni za našo panogo.”

 

Navedel je, da so “spričo težkih razmer na globalnem trgu v prvi polovici leta 2017 pričakovani poslovni dobiček za preostanek leta zmanjšali”. “Kljub izzivom na kratki rok pa nisem nič manj optimističen glede naše sposobnosti, da v luči ugodnih megatrendov panoge izvedemo svoje strateške prednostne naloge,” je zaključil.

 

Prodaja družbe Goodyear je v drugem četrtletju leta 2017 dosegla 3,7 milijarde ameriških dolarjev in je padla glede na lanske 3,9 milijarde ameriških dolarjev, padec je mogoče pripisati predvsem manjšemu obsegu prodaje pnevmatik, ki smo ga delno nadomestili z boljšo strukturo prodajnega programa.

 

Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 37,4 milijona in se je zmanjšala za 10 odstotkov glede na leto 2016, zlasti v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Ameriki. Odprema nadomestnih pnevmatik se je zmanjšala za 11 odstotkov. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je zmanjšal za 8 odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear je v drugem četrtletju leta 2017 znašal 147 milijonov ameriških dolarjev (58 centov na delnico) in se je znižal glede na isto četrtletje v prejšnjem letu, ko je znašal 202 milijona ameriških dolarjev (75 centov na delnico). Prilagojeni čisti dobiček v drugem četrtletju leta 2017 je znašal 177 milijonov ameriških dolarjev (70 centov na delnico) in se je znižal glede na isto četrtletje v prejšnjem letu, ko je znašal 314 milijonov ameriških dolarjev (1,16 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček v drugem četrtletju leta 2017 znašal 361 milijonov ameriških dolarjev in je padel glede na leto poprej, ko je znašal 531 milijonov ameriških dolarjev. Znižanje je posledica višjih stroškov surovin in manjšega obsega prodaje, ki smo ga delno nadomestili z boljšo strukturo prodajnega programa in prihranki na strani stroškov.

Rezultati za prvo polovico leta

 

Prodaja družbe Goodyear je v prvih šestih mesecih leta 2017 dosegla 7,4 milijarde ameriških dolarjev in je padla za 2 odstotka glede na enako obdobje v letu 2016 ter je odraz manjše prodaje enot pnevmatik, ki smo jo delno nadomestili z izboljšano strukturo prodajnega programa.

 

Prodaja pnevmatik je znašala skupaj 77,4 milijona in se je zmanjšala za 7 odstotkov glede na leto 2016. Odprema nadomestnih pnevmatik je zaradi večje konkurence padla za 6 odstotkov. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je zaradi manjše proizvodnje avtomobilov padel za 8 odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v prvi polovici leta znaša 313 milijonov ameriških dolarjev (1,23 ameriškega dolarja na delnico) in je padel s 386 milijonov ameriških dolarjev (1,43 ameriškega dolarja na delnico), doseženih v prvi polovici leta 2016. Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček v prvi polovici leta 2017 znašal 746 milijonov ameriških dolarjev in da je padel glede na leto poprej, ko je znašal 950 milijonov ameriških dolarjev. Znižanje je posledica višjih stroškov surovin in manjšega obsega prodaje, ki smo ga delno nadomestili z boljšo strukturo prodajnega programa in prihranki na strani stroškov.

 

Poslovni rezultat regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika (EMEA)

 

  Drugo četrtletje Šest mesecev
(v milijonih) 2017 2016 2017 2016
Število enot pnevmatik 13,0 15,4 28,5 31,6
Prodaja 1.114 $ 1.261 $ 2.353 $ 2.512 $
Poslovni dobiček regij 77 148 175 228
Segmentna marža iz poslovanja 6,9 % 11,7 % 7,4 % 9,1 %

 

Prodaja drugega četrtletja v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki se je glede na prejšnje leto zmanjšala za 12 odstotkov na 1,1 milijarde ameriških dolarjev. Prodaja je odraz 16-odstotnega zmanjšanja prodaje enot pnevmatik, zlasti v potniškem segmentu, zmanjšanje pa smo delno nadomestili z boljšo strukturo prodajnega programa. Odprema nadomestnih pnevmatik se je zmanjšala za 18 odstotkov, razloga pa sta večja konkurenca in manjše povpraševanje panoge po letnih pnevmatikah. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 11 odstotkov.

 

Poslovni dobiček regije v drugem četrtletju leta 2017 v višini 77 milijonov ameriških dolarjev je padel za 48 odstotkov glede na prejšnje leto, nanj pa so vplivali manjša prodaja in višji stroški surovin. Znižanje smo delno nadomestili z boljšo strukturo prodajnega programa in prihranki na strani stroškov.

 

Zaprtje tovarne v Nemčiji

 

Družba je 14. julija zaprla svojo tovarno v mestu Philippsburg v Nemčiji. Kot je bilo predhodno napovedano, je ukrep del globalne strategije družbe Goodyear, ki predvideva osredotočanje na pnevmatike višjega cenovnega razreda za večja platišča.

 

Ukrep bo naše kapacitete zmanjšal za približno 6 milijonov enot, pričakujemo pa, da bomo s tem od začetka leta 2018 ustvarili prihranke na letni ravni v višini 45 milijonov ameriških dolarjev.

 

Obeti za leto 2017

 

Družba pričakuje, da bo skupni poslovni dobiček regij v letu 2017 znašal med 1,6 in 1,65 milijarde ameriških dolarjev.

 

 

 

 

Več informacij:

Simona Dijak
vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

 

 

Opombe:

Zgoraj navedeno besedilo je slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim originalom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška verzija te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear.

28. julija 2017