Goodyear poroča o rezultatih tretjega četrtletja in prvih devetih mesecev leta 2017

Družba Goodyear je v tretjem četrtletju ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 3,9 milijarde ameriških dolarjev oziroma 11,3 milijarde ameriških dolarjev v obdobju prvih devetih mesecev. Prihodek na pnevmatiko na svetovni ravni je bil v tretjem četrtletju večji za pet odstotkov, v obdobju prvih devetih mesecev pa za štiri odstotke. Čisti dobiček družbe Goodyear v tretjem četrtletju je znašal 129 milijonov ameriških dolarjev, v obdobju prvih devetih mesecev pa 442 milijonov ameriških dolarjev.V tretjem četrtletju je poslovni dobiček regij znašal 357 milijonov ameriških dolarjev, v obdobju prvih devetih mesecev pa 1,1 milijarde ameriških dolarjev. Družba je posodobila ciljni poslovni dobiček regij za leto 2017.

 

AKRON, Ohio, 27. 10. 2017 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je danes sporočila poslovne rezultate za tretje četrtletje in obdobje prvih devetih mesecev leta 2017.

 

“V tretjem četrtletju smo bili priča nadaljevanju zaostrenih pogojev v panogi, ki smo jih zabeležili že v drugem četrtletju, kar je vključevalo manjši obseg prodaje nadomestnih pnevmatik, zmanjšanje proizvodnje s strani proizvajalcev avtomobilov in več kot 30-odstotno povečanje stroškov pri nabavi surovin,” je povedal Richard J. Kramer, predsednik uprave, izvršni direktor in predsednik družbe.

 

“Kljub omenjenim izzivom, ki se bodo po naših pričakovanjih v naslednjih četrtletjih umirili, nadaljujemo izvajanje naše dolgoročne strategije. Ostajamo osredotočeni na priložnosti za rast dobičkonosnosti, vključno z našim povezanim poslovnim modelom, ki usklajuje vsa naša sredstva oz. deležnike, tj. od naših proizvodnih obratov do potrošnikov, ki se za Goodyear odločajo na spletnih prodajnih mestih in v maloprodajnih trgovinah.”

 

Prodaja družbe Goodyear je v tretjem četrtletju leta 2017 dosegla 3,9 milijarde ameriških dolarjev in je zrasla glede na lanske 3,8 milijarde ameriških dolarjev, porast pa je mogoče pripisati predvsem izboljšanemu razmerju med cenami in strukturo prodajnega programa, ki je prihodek na pnevmatiko dvignil za pet odstotkov v primerjavi z istim četrtletjem leta 2016, pri čemer je izključen vpliv tečajnih razlik.

 

Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 39,8 milijona in se je glede na leto 2016 zmanjšala za pet odstotkov. Odprema nadomestnih pnevmatik je padla za štiri odstotke. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za devet odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v tretjem četrtletju leta 2017 je znašal 129 milijonov ameriških dolarjev (50 centov na delnico) in se je glede na isto četrtletje v prejšnjem letu, ko je znašal 137 milijonov ameriških dolarjev (1,19 ameriškega dolarja na delnico), znižal. Prilagojeni čisti dobiček v tretjem četrtletju leta 2017 je znašal 177 milijonov ameriških dolarjev (70 centov na delnico) in se je znižal glede na leto 2016, ko je znašal 310 milijonov ameriških dolarjev (1,17 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v tretjem četrtletju leta 2017 znašal 357 milijonov ameriških dolarjev in je padel glede na leto prej, ko je znašal 556 milijonov ameriških dolarjev. Znižanje je posledica višjih stroškov surovin in manjšega obsega prodaje, kar smo jih delno nadomestili z višjimi cenami in boljšo strukturo prodajnega programa ter čistimi prihranki na strani stroškov.

 

Rezultati od začetka leta do trenutnega datuma

 

Prodaja družbe Goodyear je v prvih devetih mesecih leta 2017 dosegla 11,3 milijarde ameriških dolarjev in je padla za en odstotek glede na isto obdobje v letu 2016 ter je odraz manjše prodaje enot pnevmatik, ki smo jo delno nadomestili z izboljšanim razmerjem med cenami in strukturo prodajnega programa, kar je prihodke na pnevmatiko glede na leto 2016 povečalo za štiri odstotke, pri čemer je izključen vpliv tečajnih razlik.

 

Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 117,2 milijona in se je glede na leto 2016 zmanjšala za šest odstotkov. Odprema nadomestnih pnevmatik je zaradi zaostrene konkurence padla za pet odstotkov. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je zaradi manjše proizvodnje avtomobilov padel za osem odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear od začetka leta do trenutnega datuma v višini 442 milijonov ameriških dolarjev (1,73 ameriškega dolarja na delnico) je padel s 703 milijonov ameriških dolarjev (2,62 ameriškega dolarja na delnico), doseženih v prvih devetih mesecih leta 2016. Prilagojeni čisti dobiček od začetka leta do trenutnega datuma je znašal 543 milijonov ameriških dolarjev (2,13 ameriškega dolarja na delnico) in se je znižal glede na leto 2016, ko je znašal 818 milijonov ameriških dolarjev (3,05 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij od začetka leta 2017 do trenutnega datuma znašal 1,1 milijarde ameriških dolarjev in je padel glede na leto prej, ko je znašal 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Znižanje je posledica višjih stroškov surovin in manjšega obsega prodaje, ki smo jih delno nadomestili z izboljšanim cenovnim spletom in čistimi prihranki na strani stroškov.

 

Poslovni rezultati regije Regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrike

 

tretje četrtletje prvih devet mesecev
(v milijonih) 2017 2016 2017 2016
Število enot pnevmatik 14,9 15,4 43,4 47,0
Prodaja 1.311 USD 1.236 USD 3.664 USD 3.748 USD
Poslovni dobiček regij 87 USD 152 USD 262 USD 380 USD
Segmentna marža iz poslovanja 6,6 % 12,3 % 7,2 % 10,1 %

 

Prodaja tretjega četrtletja v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki se je glede na prejšnje leto povečala za šest odstotkov na 1,3 milijarde ameriških dolarjev. Takšni prodajni prihodki so odraz višjih cen in boljše strukture prodajnega programa ter ugodne menjave valut, ki ju je delno poslabšalo štiriodstotno zmanjšanje prodaje, predvsem v segmentu prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo. Odprema nadomestnih pnevmatik se je zmanjšala za en odstotek. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 12 odstotkov. Prihodek na pnevmatiko v tretjem četrtletju se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečal za pet odstotkov, pri čemer je izključen vpliv tečajnih razlik.

 

Poslovni dobiček regij v tretjem četrtletju leta 2017 v višini 87 milijonov ameriških dolarjev predstavlja padec v primerjavi z letom prej, ko je znašal 152 milijonov ameriških dolarjev, razlog pa so bili višji stroški surovin in manjši obseg prodaje, kar smo delno nadomestili z višjimi cenami in boljšo strukturo prodajnega programa ter čistimi prihranki na strani stroškov.

 

Obeti za leto 2017

 

Družba pričakuje, da bo skupni poslovni dobiček regij v letu 2017 znašal okoli 1,5 milijarde ameriških dolarjev.

 

 

 

 

Več informacij:

Simona Dijak
vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

 

 

Opombe:

Zgoraj navedeno besedilo je slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim originalom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška verzija te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear.

 

27. oktobra 2017