Goodyear poroča o rezultatih zadnjega četrtletja 2017 in celotnega leta 2017

Akron, ZDA, 8. februar 2018 – Družba Goodyear Tire & Rubber (kratko Goodyear) je v četrtem četrtletju leta 2017 dosegla 4,1 milijarde ameriških dolarjev čistih prihodkov, kar je devet odstotkov več v primerjavi z istim obdobjem leto poprej; celoletni čisti prihodki od prodaje znašajo 15,4 milijarde ameriških dolarjev. Prihodek na pnevmatiko na svetovni ravni je bil v četrtem četrtletju večji za pet odstotkov, v celotnem letu pa za štiri odstotke. Celoletni čisti dobiček družbe Goodyear je znašal 346 milijonov ameriških dolarjev. Družba je presegla ciljni poslovni dobiček regij v višini 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Celoletni denarni tok iz poslovanja je znašal 1,2 milijarde ameriških dolarjev. Obseg prodaje nadomestnih pnevmatik v Združenih državah se je v četrtem četrtletju povečal za osem odstotkov, v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki za dva odstotka. Družba je zabeležila rekorden obseg prodaje in poslovni dobiček v azijsko-pacifiški regiji.

»Naše četrtletne rezultate je zaznamoval uspeh v segmentu 17- in več palčnih pnevmatik za nadomestno vgradnjo, kjer je bila naša rast skoraj dvakrat večja kot rast industrije v ZDA in Evropi,« je dejal Richard J. Kramer, predsednik uprave, izvršni direktor in predsednik družbe. »Povečanje obsega prodaje v četrtem kvartalu nam daje velik zagon ob začetku leta 2018.«

 

»Omenjeni rezultati odražajo moč znamke Goodyear v vseh naših regijah,« je dodal Kramer. »Naša močna globalna znamka je ključnega pomena za Goodyearov povezani poslovni model, v katerem so združeni inovacijsko in tehnološko vodstvo, izdelki, ki sodijo v sam vrh panoge, ter usklajena distribucija na debelo in drobno; tak model nam zagotavlja konkurenčno prednost.«

 

»Če se ozrem naprej, v leto 2020, povsem zaupam v našo zmožnost izvajanja naše dolgoročne strategije, s čimer bomo dosegli donosno rast v ključnih tržnih segmentih in znatno povečali prihodke,« je še dodal Kramer.

 

Goodyearova prodaja v četrtem četrtletju leta 2017 je znašala 4,1 milijarde ameriških dolarjev, kar pomeni 9-odstotno rast glede na dosežene 3,7 milijarde dolarjev leto prej; to je posledica ugodnega razmerja med višjimi cenami in boljše strukture prodajnega programa, ugodnega vpliva tečajnih razlik in večjega obsega prodaje. Izključujoč vpliv tečajnih razlik, so se skupni prihodki povečali za pet odstotkov.

 

V četrtem četrtletju je bilo prodanih skupno 42 milijonov pnevmatik, kar je dva odstotka več kot leta 2016. Odprema nadomestnih pnevmatik je zrasla za tri odstotke. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za en odstotek.

 

Družba Goodyear je v četrtem četrtletju leta 2017 zabeležila čisto izgubo v višini 96 milijonov ameriških dolarjev (39 centov na delnico) v primerjavi s čistim dobičkom v višini 561 dolarjev (2,14 dolarja na delnico) v istem četrtletju leto prej, kar je posledica enkratne nedenarne obdavčitve v višini 299 milijonov ameriških dolarjev, povezane z davčno reformo v Združenih državah. Poleg tega je družba v letu 2016 pripoznala ločene davčne ugodnosti v višini 331 ameriških dolarjev predvsem zaradi sprostitve tujih popravkov vrednosti. V četrtem četrtletju leta 2017 so prilagojeni prihodki na delnico znašali 99 centov, leta 2016 pa 95 centov. Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da se je poslovni dobiček regij v četrtem četrtletju leta 2017 v višini 419 milijonov ameriških dolarjev zmanjšal v primerjavi s poslovnim dobičkom regij v vrednosti 479 milijonov dolarjev v enakem obdobju leto poprej. Padec je odraz višjih stroškov surovin in neugodnega vpliva manjše proizvodnje na stroške, kar smo delno izravnali z ugodnim razmerjem med višjimi cenami in boljšo strukturo prodajnega programa, s čistim prihrankom na strani stroškov in z večjim obsegom prodaje.

 

Celoletni rezultati

Goodyearova prodaja v letu 2017 je znašala 15,4 milijarde ameriških dolarjev, kar je en odstotek več kot leta 2016; v teh številkah se odražajo ugodno razmerje med višjimi cenami in boljšo strukturo prodajnega programa, ugoden vpliv tečajnih razlik in večja prodaja v segmentu, ki je povezan s pnevmatikami, kar smo delno izravnali z manjšim obsegom prodaje.

 

Prodanih je bilo 159,2 milijona pnevmatik, kar je štiri odstotke manj kot leta 2016. Odprema nadomestnih pnevmatik je padla za tri odstotke. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za šest odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v letu 2017 je znašal 346 milijonov ameriških dolarjev (1,37 dolarja na delnico), kar je manj kot v letu 2016, ko je znašal 1.264 milijonov ameriških dolarjev (4,74 dolarja na delnico). Ta padec je posledica odhodka iz obdavčitve dobička, ki je nastal predvsem zaradi pripoznanja enkratne nedenarne obdavčitve, povezane z davčno reformo v Združenih državah leta 2017, in nižjega poslovnega dobička regij. Poleg tega je družba v letu 2016 pripoznala ločene davčne ugodnosti, predvsem zaradi sprostitve tujih popravkov vrednosti.

 

Celoletni prilagojeni prihodek na delnico za leto 2017 je znesel 3,12 ameriškega dolarja, leto poprej pa 4,00 dolarja. Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij leta 2017 znašal 1.522 milijonov ameriških dolarjev, kar je 23 odstotkov manj kot leto poprej, ko je znašal 1.985 milijonov dolarjev. Razlog zmanjšanje so predvsem višji stroški surovin in učinek manjšega obsega prodaje, kar smo delno izravnali z ugodnim razmerjem med višjimi cenami in boljšo strukturo prodajnega programa.

 

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

Četrto četrtletje Dvanajst mesecev
(v milijonih) 2017 2016 2017 2016
Število enot pnevmatik 13,7 14,1 57,1 61,1
Prodaja 1.264 USD 1.132 USD 4.928 USD 4.880 USD
Poslovni dobiček regij 93 USD 81 USD 355 USD 461 USD
Segmentna marža iz poslovanja 7,4 % 7,2 % 7,2 % 9,4 %

 

Ameriška davčna reforma

Odhodek iz obdavčitve dobička v letu 2017 je znašal 513 milijonov ameriških dolarjev na dobiček pred davkom iz dobička v višini 878 ameriških dolarjev. V letu 2017 je odhodek za davek vključeval 299 milijonov ameriških dolarjev enkratne nedenarne obdavčitve, kar je bila predvsem posledica prevrednotenja ameriških odloženih terjatev za davek na nižjo davčno stopnjo v okviru zakona o Znižanju davkov in delovnih mestih. Glede na znatne odložene terjatve družba ni pričakovala, da bo morala davek v Združenih državah poravnati do konca leta 2020. S spremembo davčne stopnje obdavčenja podjetij se to obdobje podaljša do konca leta 2025.

 

Finančni cilji

Družba pričakuje, da bo poslovni dobiček regij za celotno leto 2018 znašal med 1,8 in 1,9 milijarde ameriških dolarjev. Družba je tudi posodobila ciljni poslovni dobiček regij in načrt razporeditve kapitala za leto 2020.

 

  • Ciljni poslovni dobiček regij za leto 2020 je posodobila z 2,0 milijarde ameriških dolarjev na 2,4 milijarde dolarjev.
  • Načrt razporeditve kapitala družbe vključuje širitveni kapital, prestrukturiranje, plačila dolgov/izplačila pokojnin in program donosov delničarjem.

 

Program donosov delničarjem

Družba je 1. decembra 2017 izplačala 14 centov četrtletne dividende na delnico. Upravni odbor je določil izplačilo četrtletne dividende v višini 14 centov na delnico 1. marca 2018 vsem delničarjem, registriranim na dan 1. februarja 2018. Družba je v sklopu že napovedanega programa odkupa delnic v višini 2,1 milijarde ameriških dolarjev v četrtem četrtletju odkupila 6,3 milijona navadnih delnic za 195 milijonov ameriških dolarjev. V celotnem letu je družba odkupila 12,8 milijona delnic za 400 milijonov ameriških dolarjev. Odkupi v okviru programa od leta 2013 znašajo 44 milijonov delnic za 1,3 milijarde ameriških dolarjev. Znesek 0,8 milijarde ameriških dolarjev se do konca leta 2019 zadrži.

 

Opomba: Zgoraj navedeno besedilo je skrajšani slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim izvirnikom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška različica te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear.

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.
T: +386 (0)4207 7661
simona_dijak@goodyear.com

08. februarja 2018