Goodyear poroča o rezultatih zadnjega četrtletja leta 2018 in celotnega leta 2018

AKRON, Ohio, ZDA, 28. 2. 2019 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je danes sporočila poslovne rezultate zadnjega četrtletja leta 2018 in celotnega leta 2018. Prodaja družbe Goodyear je v letu 2018 znašala 15,5 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 1-odstotno zvišanje glede na leto poprej. Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 159,2 milijona enot, kar je enako kot leto poprej.

“Naši timi so v letu 2018 dosegli kar nekaj poslovnih zmag, vključno s povečanjem prodaje pnevmatik za nadomestno vgradnjo in krepitvijo prodajnega kanala pnevmatik prve vgradnje, tako da so zagotovili številne nove pogodbe z avtomobilskimi proizvajalci, zlasti na prihajajočih električnih vozilih,” je povedal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe. “Omenjeni dosežki so dokaz inovativnosti naših izdelkov, moči naše distribucijske mreže in vrednosti blagovne znamke Goodyear.”

 

“Poleg tega smo med letom uresničili številne strateške cilje, ki krepijo naš povezani poslovni model in nas približujejo našim strankam ter nam tako omogočajo, da izboljšamo raven naših storitev, in nas pozicionirajo kot vodilno družbo v spreminjajočem se svetu mobilnosti. Veliko izzivov iz leta 2018 se nadaljuje v letu 2019, zaradi česar še naprej gradimo na lanskih dosežkih in se osredotočamo na ustvarjanje višjih dobičkov na dolgi rok.”

 

Prodaja družbe Goodyear je v zadnjem četrtletju leta 2018 je znašala 3,9 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 5-odstotno znižanje s 4,1 milijarde ameriških dolarjev v prejšnjem letu, razlog za znižanje pa so bili neugodni menjalni tečaji in manjši obseg prodaje. Te učinke smo delno nadomestili z izboljšanjem cenovnega razmerja v strukturi prodajnega programa.

 

Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 40,7 milijonov enot in se je glede na leto poprej, ko je znašala 42,0 milijonov enot, zmanjšala za 3 %. Odprema pnevmatik za nadomestno vgradnjo je bila tako rekoč na isti ravni glede na leto poprej, saj je rast v Evropi izničila slaba prodaja v Braziliji in na Kitajskem. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je zaradi manjše proizvodnje avtomobilov na Kitajskem in v Indiji padel za 10 odstotkov.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear je v zadnjem četrtletju leta 2018 znašal 110 milijonov ameriških dolarjev (0,47 ameriškega dolarja na delnico), kar je izboljšanje glede na čisto izgubo v višini 96 milijonov ameriških dolarjev (0,39 ameriškega dolarja na delnico) v letu poprej. Prilagojeni čisti dobiček četrtega četrtletja leta 2018 je znašal 120 milijonov ameriških dolarjev (0,51 ameriškega dolarja na delnico) in se je znižal glede na leto 2017, ko je znašal 245 milijonov ameriških dolarjev (0,99 ameriškega dolarja na delnico). Vrednosti dobička na delnico so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v zadnjem četrtletju leta 2018 znašal 307 milijonov ameriških dolarjev in je padel glede na leto poprej, ko je znašal 430 milijonov ameriških dolarjev. Znižanje je posledica višjih stroškov surovin, slabših rezultatov drugih enot, povezanih s pnevmatikami, manjših obsegov prodaje in neugodnih vplivov menjalnih tečajev, ki smo jih delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa, čistimi prihranki na strani stroškov in boljšim razporejanjem posrednih stroškov na stroškovne nosilce.

 

Celoletni rezultati

Prodaja družbe Goodyear je v letu 2018 znašala 15,5 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 1-odstotno zvišanje glede na leto poprej – razlog za zvišanje je boljše cenovno razmerje v strukturi prodajnega programa, kar je bilo delno znižano zaradi neugodnih menjalnih tečajev. Prodaja pnevmatik je skupaj znašala 159,2 milijona enot, kar je enako kot leto poprej. Odprema nadomestnih pnevmatik je porasla za 1 odstotek. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo je padel za 4 odstotke.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear v letu 2018 je znašal 693 milijonov ameriških dolarjev (2,89 ameriškega dolarja na delnico) in se je glede prejšnje leto, ko je znašal 346 milijona ameriških dolarjev (1,37 ameriškega dolarja na delnico), povečal. Čisti dobiček družbe v letu 2018 je vključeval čisti dobiček po davkih in izplačilih manjšinskim delničarjem v višini 207 milijonov iz posla z družbo TireHub, kar ne vključuje stroškov transakcije. Čisti dobiček družbe Goodyear v letu 2017 je vključeval čiste stroške izplačil manjšinskim delničarjem v višini 292 milijonov ameriških dolarjev, ki so posledica čistih izrednih davčnih postavk. Prilagojeni čisti dobiček leta 2018 je znašal 555 milijonov ameriških dolarjev (2,32 ameriškega dolarja na delnico) in se je glede na prejšnje leto, ko je znašal 790 milijona ameriških dolarjev (3,12 ameriškega dolarja na delnico), znižal.

 

Družba je sporočila, da je poslovni dobiček regij v letu 2018 znašal 1,3 milijarde ameriških dolarjev in je padel za 18 % glede na leto poprej, ko je znašal 1,6 milijarde ameriških dolarjev. Znižanje je predvsem posledica višjih stroškov surovin, slabših rezultatov drugih podjetij, povezanih s pnevmatikami, in neugodnih vplivov menjalnih tečajev, ki smo jih delno nadomestili s čistimi prihranki na strani stroškov in boljšim razporejanjem posrednih stroškov na stroškovne nosilce.

 

Regija Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

Prodaja v regijah Evropa, Bližnji vzhod in Afrika v zadnjem četrtletju leta 2018 je znašala 1,2 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 4-odstotno znižanje glede na leto poprej, razlogi za to pa so neugodni menjalni tečaji, ki smo je delno nadomestili z boljšim cenovnim spletom. Odprema nadomestnih pnevmatik je porasla za 1 odstotek. Odprema pnevmatik za prvo vgradnjo se je znižala za 5 odstotkov.

 

Poslovni dobiček regij v zadnjem četrtletju leta 2018 v višini 74 milijonov ameriških dolarjev je 23 % nižji kot prejšnje leto. Znižanje je posledica višjih stroškov surovin, slabših rezultatov drugih podjetij, povezanih s pnevmatikami, in negativnih vplivov menjalnih tečajev. Znižanja smo delno nadomestili z višjimi cenami in izboljšano strukturo prodajnega programa.

 

Regija Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

 

Četrto četrtletje 2018Četrto četrtletje 2017Celotno leto 2018Celotno leto 2017
Število enot pnevmatik 13,7 13,7 57,8 57,1
Prodaja 1.210 $ 1.264 $ 5.090 $ 4.928 $
Poslovni dobiček regij 74 96363367
Segmentna marža iz poslovanja 6,1 % 7,6 % 7,1 % 7,4 %

Opomba: Zgoraj navedeno besedilo je skrajšani slovenski prevod angleškega sporočila za javnost. V primeru razhajanj med angleškim izvirnikom in prevodom prevlada besedilo v angleščini. Originalna angleška različica te izjave za javnost je na voljo na spletni strani družbe Goodyear: www.goodyear.com/corporate.

 

 

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

28. februarja 2019