Goodyear prešel na 100 % obnovljivo električno energijo

Kranjski Goodyear je s septembrom pričel uporabljati izključno hidro električno energijo, s čimer bo v Sloveniji na letni bazi prihranil 46.757 ton ogljikovega dioksida. Sprememba je del Goodyearovega dolgoročnega načrta, v sklopu katerega vsi njegovi obrati v Evropi in Turčiji prehajajo na obnovljivo električno energijo. Cilj družbe na globalni ravni je namreč, da do leta 2023 emisije ogljikovega dioksida zmanjša za 25 odstotkov.

Kranj, 4. oktober 2021 – Družba Goodyear bo v vseh svojih obratih v Evropi in Turčiji1 pričela uporabljati zgolj obnovljivo električno energijo ter s tem svoj ogljični odtis na letni bazi zmanjšala za do 260.000 ton CO2. Skladno s tem je kranjski Goodyear s 1. septembrom že prešel na hidro električno energijo, ki predstavlja eno izmed vrst zelene energije, izračuni pa kažejo, da bodo s to spremembo v enem letu v Sloveniji prihranili 46.757 ton ogljikovih emisij.

Izračuni kažejo, da bodo v Sloveniji prihranili 46.757 ton ogljikovih emisij.

Odločitev je bila sprejeta znotraj dolgoročne podnebne strategije družbe Goodyear, s katero nameravajo omejiti operativni vpliv na okolje in do leta 2023 zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za 25 odstotkov v primerjavi z letom 2010. Kot je razvidno iz zadnjega Poročila korporativne odgovornosti, jim je v preteklem letu izpuste že uspelo zmanjšati za 19 odstotkov. Strategija v naslednjem koraku predvideva prehod na obnovljive vire električne energije tudi v obratih, ki se nahajajo v Srbiji, Veliki Britaniji, Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Goodyear za dosego tega pomembnega cilja povečuje uporabo različnih obnovljivih virov energije, kot so hidro, vetrna, sončna ali geotermična energija in energija iz biomase. Svojim obratom v Sloveniji, Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, na Poljskem in v Turčiji bo tako prijazno obratovanje omogočil z nakupom 700.000 megavatnih ur obnovljive električne energije na leto. Za zagotovilo, da je vsa električna energija resnično proizvedena iz obnovljivih virov, pa bo družba vedno zahtevala tudi jamstvo o njenem izvoru GoO (Guarantee of Origin).

Prehod na zeleno energijo je sicer le eden od številnih ukrepov Goodyeara, s katerimi zmanjšuje svoj vpliv na okolje in deluje v smeri ohranjanja planeta.

1 Francija, Nemčija, Luksemburg, Poljska, Slovenija, Turčija in Nizozemska bodo vključene v prvo fazo, druge lokacije družbe Goodyear, kot so Goodyear v Južni Afriki in obrati Cooper Tire v Srbiji in Veliki Britaniji, pa bodo pregledane v drugi fazi.

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

04. oktobra 2021