Goodyear Slovenija poslovno leto zaključil z dokončanim razširitvenim projektom, višjimi prihodki od prodaje in povečanim številom proizvedenih pnevmatik

Kranj, 1. junij 2023 – Družba Goodyear Slovenija, d. o. o., je danes sporočila svoje poslovne rezultate za leto 2022. Zaključena razširitvena naložba prinaša 25 odstotkov povečane proizvodne zmogljivosti. Čisti prihodki od prodaje so znašali 286,29 milijona EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 15 odstotkov.

Širitev proizvodnje

Širitveno naložbo so v družbi napovedali konec leta 2018, z gradnjo pa so pričeli že leto za tem. V industrijski coni v Kranju, kjer se nahajajo Goodyearovi prostori, so v času razširitve postavili dve dodatni stavbi v skupni površini 5.400 m2, namestili napredno opremo za proizvodnjo pnevmatik in vzpostavili proizvodni proces. Delo z novimi stroji je zmanjšalo intenzivnost fizičnega dela, povečala pa se je potrebna stopnja tehničnih znanj, ki jo zaposleni potrebujejo za upravljanje naprednih tehnologij. Z investicijo so ustvarili okvirno 160 novih delovnih mest, predvsem v proizvodnji.

 

Naložba v skupni višini 94 milijonov evrov, s katero so za približno 25 odstotkov povečali sedanje zmogljivosti, omogoča dodatno proizvodnjo vrhunskih pnevmatik za osebna vozila s platišči večjega premera, in sicer do 1,8 milijona dodatnih enot na letni ravni.

 

Povečano povpraševanje po pnevmatikah za osebna vozila s platišči večjega premera, to so 17 in več palčne pnevmatike, je na evropskem tržišču1 opazno že od leta 2015. »Kljub temu, da skupno povpraševanje po pnevmatikah v Evropi v zadnjem času upada, opažamo trend spremenjene strukture nakupnih odločitev. Kupci avtomobilov se vse pogosteje odločajo za večje in luksuzne avtomobile, kot tudi za vrhunska električna in športna terenska vozila. Ta so opremljena z večjimi platišči in posledično s pnevmatikami večjih dimenzij, ki morajo zagotavljati pričakovano zmogljivost. Veseli nas, da smo z zaključeno naložbo povečali svoje proizvodne kapacitete za omenjeni segment pnevmatik, s čimer lahko zadostimo rastočim potrebam kupcev na celotnem evropskem tržišču,« je povedal Matej Zavrl, generalni direktor prodaje potniških pnevmatik za Evropo Jugovzhod.

 

Matjaž Mali, direktor proizvodnje, je dodal: »V tovarni lahko sedaj na letni ravni proizvedemo do okvirno 8,8 milijona pnevmatik, končni izkoristek proizvodnje pa je zaradi različnih pnevmatik in njihovih specifik pri proizvodnji vedno odvisen od aktualnega proizvodnega portfelja. Z obsegom proizvodnje se namreč vedno prilagajamo tudi tržnim razmeram.«

 

Novo ustvarjena delovna mesta v proizvodnji so sicer v večini že zapolnili, z namenom uravnavanja redne fluktuacije pa vseskozi povprašujejo po novih kadrih, predvsem tistih s tehnično izobrazbo, med katerimi prevladujejo proizvodni operaterji z višjo stopnjo tehničnih znanj in strokovni sodelavci s srednjo in visoko izobrazbo, kamor sodijo strugarji, orodjarji, tehniki mehatronike, vzdrževalci ter inženirji strojništva, elektrotehnike, kemije in logistike.

 

Čeprav je bil zaključek projekta sprva predviden ob koncu leta 2021 oz. v začetku leta 2022, se je zaradi epidemije in daljšega časa pridobivanja dovoljenj, časovnica zamaknila. Zadnje uporabno dovoljenje so v Goodyearu tako prejeli marca letos.

Konfekcijski stroj dele pnevmatike sestavi v celoto in ustvari polizdelek, imenovan surovec

Tržno gibanje

Na podlagi podatkov Evropskega združenja proizvajalcev pnevmatik in gumenih izdelkov (ETRMA) sta leto 2022 zaznamovala nasprotujoča si polletna rezultata. V prvih šestih mesecih je bil zabeležen pozitiven trend pri prodaji nadomestnih pnevmatik za osebna vozila s 7,4-odstotno rastjo v primerjavi z letom 2021, skupaj z 10,3-odstotno rastjo prodaje nadomestnih pnevmatik za tovorna vozila in avtobuse. V nadaljevanju se je situacija obrnila in tržne razmere so postale zahtevnejše.

 

Na celoletnem nivoju je segment nadomestnih pnevmatik za osebna vozila v letu 2022 zabeležil 2-odstotni padec prodaje v primerjavi z letom 2021, z zmanjšanjem za 10,1 odstotka v zadnjih šestih mesecih. Trg nadomestnih pnevmatik za tovorna vozila in avtobuse je na celoletnem nivoju v primerjavi z letom 2021 ostal stabilen in pokazal 1-odstotno rast kljub padcu prodaje za 8,2 odstotka v drugi polovici leta. Pri nadomestnih pnevmatikah za motocikle je bil trend zelo podoben, saj se je prodaja v drugi polovici leta zmanjšala za 11 odstotkov, na celoletnem nivoju pa ostala enaka ravni iz leta 2021.

 

V primerjavi z razmerami na evropskem tržišču so bili trendi2 podobni tudi na lokalnih trgih regije Adria.3 Pri nadomestnih pnevmatikah za osebna vozila se je število prodanih pnevmatik v prvem polletju, v primerjavi z istim obdobjem lani, povečalo za skoraj za 20 odstotkov. Nadalje se je situacija zaostrila tudi v tem segmentu, zaradi česar je bil v drugi polovici leta 2022 zaznan skoraj 20-odstotni padec prodaje nadomestnih pnevmatik za osebna vozila. Na celoletnem nivoju je bil skupni padec prodaje nadomestnih pnevmatik za osebna vozila manjši, in sicer se je v primerjavi z letom 2021 zmanjšal za 3,2 odstotka.

 

V letu 2022 je bilo na lokalnih trgih regije Adria, gledano celoletno in po posameznih segmentih, opazno predrugačenje strukture prodaje. Rast prodaje nadomestnih pnevmatik za osebna vozila je bila zabeležena pri segmentu celoletnih (12,5-odstotna rast glede na leto 2021) in letnih (4,1-odstotna rast glede na leto 2021) pnevmatik ter pri skupnem segmentu (letni, celoletni in zimski) pnevmatik večjih dimenzij4 (14,6-odstona rast glede na leto 2021). Segment zimskih nadomestnih pnevmatik za osebna vozila je zabeležil skoraj 10-odstotni upad prodaje.

 

Rast prodaje nadomestnih celoletnih pnevmatik in pnevmatik večjih dimenzij za osebna vozila je tako trend, ki ga opažamo že nekaj let in ga narekujeta avtomobilska industrija ter povpraševanje s strani končnih kupcev.

 

Vrača se tudi pozitiven trend uvoza nadomestnih pnevmatik za osebna vozila iz azijskih držav v Evropo. V primerjavi s preteklim letom se je uvoz nadomestnih pnevmatik za osebna vozila na lokalnih trgih povečal za več kot 20 odstotkov,5 kar se pripisuje normalizaciji cen na pomorskih transportnih poteh.

 

Celoletna prodaja nadomestnih pnevmatik za tovorna vozila je na lokalnih trgih regije Adria, po izraziti rasti leta 2021, v letu 2022 upadla za 2 odstotka.

Pod pritiskom in vplivom toplote se v stiskalnici vulkanizira surovec in naredi avtoplašč

Poslovni rezultati družbe Goodyear Slovenija za leto 2022

Skupni čisti prihodki od prodaje so se v podjetju Goodyear Slovenija leta 2022 povečali za 15 odstotkov, na 286,29 milijona EUR (primerjalno z letom 2021, ko so znašali 247,94 milijona EUR). Povečanje skupnih čistih prihodkov od prodaje podjetje pripisuje izboljšani strukturi prodajnega programa in višjim cenam.

 

Skupno število proizvedenih enot se je rahlo povečalo, in sicer iz 7,38 milijona v letu 2021 na 7,63 milijona enot v letu 2022. Na lokalnih trgih regije Adria6 se je obseg prodanih pnevmatik zmanjšal za 8 odstotkov (z 2,46 na 2,27 milijona enot).

 

Dobiček iz poslovanja se je iz 7,40 milijona EUR v letu 2021 zmanjšal na 4,47 milijonov EUR v letu 2022. Čisti dobiček je v letu 2022 znašal 5,48 milijona EUR, v letu 2021 pa 9,72 milijona EUR. Zmanjšanje dobička iz poslovanja, kot tudi čistega dobička, je predvsem posledica višjih cen surovin, energentov in ostalih stroškov.

 

V letu 2022 so nadaljevali z rednimi naložbami v proizvodni obrat, hkrati pa so zaključevali z drugo fazo razširitvene naložbe, natančneje z gradnjo še ene stavbe in nameščanjem opreme. Skupne investicijske naložbe so v letu 2022 znašale 20,18 milijona EUR.

Pogled v prihodnost

V gumarski panogi in gospodarstvu na splošno so se z velikimi inflacijskimi pritiski pričeli soočati že v zadnjem četrtletju leta 2021, kar je vplivalo na ključne elemente poslovanja, od proizvodne in oskrbovalne verige, do cen surovin in energije. Za uspešnejše delovanje v Goodyearu sprejemajo ukrepe, s katerimi se prilagajajo poslovnemu okolju, optimizirajo poslovanje v tovarni in iščejo priložnosti za zmanjševanje strukturnih stroškov.

 

V prvi polovici leta 2023 svoje poslovanje nadaljujejo v okolju stalne inflacije in oslabljenega povpraševanja, ob tem pa pričakujejo relativno stabilnost povpraševanja v nadaljevanju leta. »Tudi v letu 2023 ostajamo osredotočeni, da z našimi strategijami nastopa na trgu in vrhunskimi pnevmatikami zagotovimo zadovoljstvo naših kupcev, ob čemer uspešno ustvarjamo dodano vrednost ter učinkovito upravljamo naše stroške,« je povedal Matej Zavrl, generalni direktor prodaje potniških pnevmatik za Evropo Jugovzhod.

 

Avgusta letos bo korporacija in svetovno znana blagovna znamka Goodyear obeležila 125-letnico obstoja. Po zagotavljanju ključnih inovacij, ki oblikujejo prihodnost mobilnosti in pomagajo ohranjati svet v gibanju, je Goodyear znan že od leta 1898. Leta 1907 je Goodyear prodal 1.200 pnevmatik Henryju Fordu, in sicer za prvi serijski avtomobil model T, Apollo 14 je leta 1971 na Luni pristal z Goodyearovimi pnevmatikami, v letu 1977 so v Goodyearu razvili prvo celoletno pnevmatiko in leta 1992 predstavili prvo pnevmatiko z Run-on-Flat tehnologijo, ki kljub predrtju omogoča nadaljnjo vožnjo. V zadnjih letih je Goodyear pionir pri razvijanju naprednih materialov na poti iskanja trajnostnih pristopov, brezzračnih pnevmatik in pnevmatik s tehnologijami, ki zagotavljajo komunikacijsko povezanost z vozilom, voznikom in/ali upravljalcem voznega parka.

 

V mesecu juniju in juliju bo Goodyear lansiral 7-delno kratko dokumentarno serijo, ki bo proslavila njegovo bogato zgodovino, zanimivosti ter vodilne inovacije podjetja. Napovednik in prvi film z naslovom »125 – Prižgite motorje – Pričetki« si že lahko ogledate.

1 Podatki ETRMA – European Tyre & Rubber Manufacturers Association (Evropsko združenje proizvajalcev pnevmatik in gumenih izdelkov).

2 Podatki ETRMA – European Tyre & Rubber Manufacturers Association (Evropsko združenje proizvajalcev pnevmatik in gumenih izdelkov).

3 Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija in Kosovo.

4 17 in več palčne pnevmatike.

5 Interni Goodyear podatki.

6 Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija in Kosovo.

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

01. junija 2023