Goodyear v drugem četrtletju z rekordnim dobičkom

Akron, ZDA, 29. julij 2015 – Družba Goodyear Tire & Rubber Company je v drugem četrtletju letošnjega leta dosegla rekorden poslovni dobiček v višini 556 milijonov dolarjev. Poslovni dobiček drugega četrtletja letošnjega leta v regiji Severna Amerika znaša 321 milijonov dolarjev, kar je 54 odstotkov več od istega obdobja v lanskem letu in hkrati predstavlja rekordno vrednost četrtletnih dobičkov. Marža iz poslovanja znaša 13 odstotkov, marža treh od štirih regij pa je nad 10 odstotki. Čisti dobiček v drugem četrtletju znaša 192 milijonov dolarjev. V tem obdobju so bili opravljeni tudi odkupi delnic v višini 50 milijonov dolarjev. Družba je tako ponovno potrdila svoje finančne cilje za leto 2015.

 

“Dosegli smo izredno rast poslovnega dobička in več kot 13-odstotno maržo iz poslovanja, kar nam je uspelo kljub valutnemu nihanju in zahtevni globalni gospodarski situaciji” je dejal Richard J. Kramer, predsednik in izvršni direktor družbe.

 

“Regija Severna Amerika še vedno vodi s 54-odstotnim povečanjem poslovnega dobička in 16 odstotno maržo iz poslovanja, ki jo spodbuja veliko povpraševanje po naših izdelkih,” je dodal. “Poleg tega so tri od naših štirih regij zaznale več kot 10-odstotno maržo iz poslovanja.” Kramer je še povedal, da ti izredni rezultati v drugem četrtletju, tudi sredi stalnih globalnih izzivov, odražajo moč poslovne strategije in visoko dodano vrednost družbe Goodyear.

 

Prodaja podjetja Goodyear v drugem četrtletju 2015 je znašala 4,2 milijarde dolarjev, kar je sicer nekoliko manj kot v istem obdobju lani, ko je znašala 4,7 milijarde dolarjev. Ta padec je predvsem posledica neugodne menjave valut v višini 401 milijona dolarjev.

 

V drugem četrtletju leta 2015 je bilo prodanih 40,8 milijona pnevmatik, kar je en odstotek več kot v istem obdobju lani. Obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo se je v tem obdobju povečal za štiri odstotke. Obseg prodaje pnevmatik za nadomestno vgradnjo se je zmanjšala za en odstotek.

 

Družba je v drugem četrtletju leta 2015 izkazala skupen poslovni dobiček v višini 556 milijonov dolarjev, kar je 21-odstotno povečanje glede na lansko leto in rekordna vrednost četrtletnih dobičkov. Višji poslovni dobiček regij je rezultat skupnega učinka ugodnih cen/vrednosti surovin in zmanjševanja stroškov. Navedene izboljšave so se delno izravnale z inflacijo in neugodno menjavo tujih valut.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear za delničarje je v drugem četrtletju leta 2015 znašal 192 milijonov dolarjev (70 centov na delnico). Brez nekaterih pomembnih postavk je prilagojeni čisti dobiček znašal 229 milijonov dolarjev (84 centov na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

 

Na prilagojeni čisti dobiček v drugem četrtletju leta 2015 je vplival tudi 79 milijonski (29 centov na delnico) odhodek za davek v ZDA po sprostitvi iz naslova prevrednotenja davčnih sredstev družbe v četrtem četrtletju leta 2014. Družba zaradi davčnih odbitkov in predhodno prenesenih davčnih izgub pričakuje, da ji v približno naslednjih petih letih v ZDA ne bo treba plačati večjih davkov na dohodek.

 

Čisti dobiček družbe Goodyear za delničarje je v drugem četrtletju leta 2014 znašal 213 milijonov dolarjev (76 centov na delnico). Brez nekaterih pomembnih postavk je prilagojeni čisti dobiček znašal 225 milijonov dolarjev (80 centov na delnico). Vrednosti posameznih delnic so predstavljene v obliki popravljenega čistega dobička na delnico.

Poslovni rezultati regije Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

 

Drugo četrtletje Šest mesecev
(v milijonih) 2015 2014 2015 2014
Število enot pnevmatik 14,8 15,1 30,7 31,3
Prodaja 1.265 USD 1.580 USD 2.596 USD 3,256 USD
Poslovni dobiček regije 108 117 181 227
Marža iz poslovanja 8,5 % 7,4 % 7,0 % 7,0 %

 

V drugem četrtletju je prodaja pnevmatik v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika,v primerjavi z lanskim letom, padla za 20 odstotkov. Razlog padca na 1,3 milijarde dolarjev je predvsem v neugodni menjavi valut. Pri prodaji so v tej regiji zaznali tudi dvoodstoten padec v količini prodanih pnevmatik, kar je posledica manjše prodaje pnevmatik potrošnikom in prenehanja prodaje pnevmatik za kmetijske stroje. Obseg prodaje pnevmatik za nadomestno vgradnjo se je zmanjšal za dva odstotka, za isti odstotek se je zmanjšal tudi obseg prodaje pnevmatik za prvo vgradnjo. V drugem četrtletju leta 2015 je poslovni dobiček te regije znašal 108 milijonov dolarjev, kar je osem odstotkov manj kot prejšnje leto. Pretežni razlog za ta padec je v neugodni menjavi valut, ki je presegala ugodne cene/vrednosti surovin.

 

Obeti

 

Družba je znova potrdila svoje finančne cilje za obdobje 2015–2016, ki zajemajo:
– od 10 do 15 odstotno letno rast poslovnega dobička regij,
– letni pozitivni denarni tok iz poslovanja in
– od 2 do 2,1-kratno razmerje prilagojenega dolga in EBITDAP.

 

Dividende

 

Vezano na poslovanje v prvem kvartalu letošnjega leta, je družba 1. junija 2015 izplačala šest centov četrtletne dividende na delnico. Vodstvo družbe je odločilo, da se 1. septembra 2015 izplača četrtletno dividendo za uspešno poslovanje v drugem četrtletju 2015 v višini šestih centov na delnico vsem delničarjem, ki so registrirani na dan 31. julija 2015. Kot del predhodno napovedanega programa odkupa delnic v višini 450 milijonov dolarjev je družba v drugem četrtletju odkupila 1,6 milijonov navadnih delnic v višini 50 milijonov dolarjev.

 

Več informacij: 

Simona Dijak
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

28. julija 2015