Goodyearovci pomagali pri naravni obnovi gozda

V okviru programa Goodyear Boljša prihodnost so izpeljali prostovoljsko akcijo pogozdovanja.

 

Kranj, 23. april 2018 – Sredi aprila je ekipa Goodyearovih zaposlenih pogozdovala območje velikosti skoraj enega hektara nad Zgornjim Vetrnim.

Omenjeno območje pod Kriško goro je namreč februarja 2014 prizadel žledolom. Kot posledica te ujme se je v zadnjih letih na tem območju razširil podlubnik. Goodyearova ekipa se je, na predlog in ob usmeritvah predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije, odločila, da gozdu pomaga z umetno obnovo in prizadete površine pogozdi z listavci.

 

Matevž Udovč iz Brega ob Bistrici je pobudo za pogozdovanje okoliškega gozda pojasnil: „Za prostovoljsko akcijo smo se odločili zaradi zavedanja, da so drevesa in gozdovi izjemnega pomena pri ohranjanju kakovostnejšega naravnega okolja. V enem dnevu nam je z ekipo uspelo posaditi kar 425 sadik javorja in bukve.“

 

Predstavnica Zavoda za gozdove, vodja KE Tržič, Mojca Brejc je ob zaključku prostovoljske akcije dejala: »Na Zavodu za gozdove Slovenije podpiramo prostovoljske akcije za obnovo v ujmah poškodovanih gozdnih sestojev – z veseljem smo zagotovili, da je pogozdovanje potekalo v skladu s strokovnimi usmeritvami gozdarjev in ob soglasju lastnikov gozdnih zemljišč,” dodala pa je še, da “s sadnjo sadik delo še ni končano. Sadike je treba zaščititi pred objedanjem divjadi, v prvih letih rasti pa tudi pred preraščanjem zeliščnega sloja.”

 

Goodyear tudi letos nadaljuje s projekti prostovoljstva in vključevanja zaposlenih v lokalno skupnost v okviru programa Goodyear Boljša prihodnost. Program podpira prostovoljske iniciative zaposlenih, ki potrebe lokalne skupnosti lahko naslovijo z izvedbo raznovrstnih akcij na področju okoljske trajnostnosti, varnosti na cesti ali prenosa znanj in veščin.

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.
T: +386 (0)4207 7661
simona_dijak@goodyear.com

23. aprila 2018