Goodyearovi prostovoljci vračajo skupnosti

Kranj, 27. junij 2018 – Goodyear Dunlop Sava Tires (krajše Goodyear), proizvajalec pnevmatik vrhunskih blagovnih znamk z dolgoletno tradicijo, junija še poseben poudarek namenja prostovoljstvu zaposlenih v okviru globalnega programa Goodyear Boljša prihodnost. Družba Goodyear verjame, da potrebe lokalne skupnosti najbolje prepoznajo prav njihovi zaposleni, ki so junija izvedli kar tri projekte prostovoljstva na področju Gorenjske.

Vpetost podjetij v širše družbeno življenje lokalnega okolja je poleg zaposlovanja in gospodarskega razvoja vedno bolj pomembna tudi z vidika prispevka k skupnosti v okviru programov korporativne družbene odgovornosti. Obenem tovrstni programi vedno bolj odločilno pripomorejo k prepoznavnosti podjetja kot dobrega zaposlovalca. Primer dobre prakse je kranjska družba Goodyear, ki v okviru korporativnega globalnega programa Boljša prihodnost vrača lokalni skupnosti s prostovoljnimi projekti na pobudo zaposlenih.

 

Ureditev vrta za hortikulturno terapijo v Varstveno delovnem centru Kranj

V začetku junija je ekipa zaposlenih priskočila na pomoč vodstvu VDC Kranj pri ureditvi vrta za možnost izvajanja zelenega programa hortikulturne terapije uporabnikov. Projekt je obsegal postavitev dvignjenih gredic za gojenje zelišč, zelenjave in jagodičevja ter zasaditev dreves in grmovnic z namenom ustvarjanja okolja, ki blagodejno vpliva na počutje in delo uporabnikov centra. Prispevanje k trajnostnem razvoju in uresničevanju potencialov posameznikov sta namreč ključni usmeritvi programa prostovoljstva Boljša prihodnost.

 

Obnova konjeniškega centra Hipodrom v Mošnjah pri Radovljici

V okviru globalnega junijskega tedna prostovoljstva so Goodyearovci z delovno akcijo med drugim obnovili tudi prostore konjeniškega centra, kjer so dom našli številni upokojeni tekmovalni konji. Prostovoljci so oskrbeli dotrajane staje, uredili pasaže in obnovili ograjo, v naslednjih tednih pa bodo skupaj z društvom organizirali tudi dan odprtih vrat, kjer bodo otroke osveščali o pravilnem in odgovornem ravnanju z živalmi. Center s svojo neprofitno dejavnostjo namreč nudi zatočišče živalim in jih po tekmovalni karieri reintegrira v okviru konjeniške šole.

 

Prenova igrišča enote Vrtca Tržič v Lomu pod Storžičem

Skrb za varnost je ena od dolgoletnih prioritet družbe, ki k varnosti na cesti že vrsto let prispeva z donacijami pnevmatik reševalnim vozilom. Tokrat so Goodyearovi zaposleni prepoznali potrebo po ureditvi igrišča lokalnega vrtca, na katerem so z odstranitvijo propadajočih dreves in zavarovanjem igral z gumijastimi tlakovci prispevali k varnosti pri igri otrok na zunanjih površinah. Prostovoljci so obnovili tudi prostor za druženje in s svežo barvo poskrbeli za poživitev hiške.

 

Sicer so Goodyearovi zaposleni v letošnjem letu poleg junijskih projektov izvedli že dva projekta, s katerima so vračali skupnosti, do konca leta pa so na sporedu še tri prostovoljske akcije na pobudo zaposlenih.

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

12. julija 2018