Goodyearovi zaposleni s prostovoljsko akcijo pomagali medvoškim tabornikom

Zaposleni kranjskega podjetja Goodyear v okviru programa prostovoljstva Goodyear Boljša prihodnost po Gorenjski izvajajo različne prostovoljske akcije. V Medvodah so tako na pomoč priskočili Društvu tabornikov Rod dveh rek in skupaj z njimi uredili zunanji prostor, kjer se izvaja večina rednih taborniških dejavnosti.

 

Kranj, 20. junij 2019 – Taborniki z izvajanjem najrazličnejših aktivnosti skrbijo, da mladi pridobivajo raznovrstna znanja in izkušnje ter tako postanejo odgovorni in samostojni posamezniki. Tega se zavedajo tudi zaposleni v kranjskem podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires (krajše »Goodyear«), zato so s prostovoljsko akcijo na pomoč priskočili medvoškemu Društvu tabornikov Rod dveh rek Medvode, ki deluje že več kot 30 let, združuje pa okoli 125 otrok in odraslih.

 

Goodyearovci so tako pomagali pri ureditvi zunanjega tabornega prostora, kjer se izvaja večina rednih dejavnosti za vse starostne skupine otrok in mladostnikov. Ta se namreč nahaja v neposredni bližini bajerja, okoli katerega so prostovoljci v akciji postavili zaščitno leseno ograjo in s tem še dodatno poskrbeli za varnost najmlajših.

 

Boljša prihodnost je Goodyearov globalni program družbene odgovornosti, v sklopu katerega družba od leta 2016 izvaja različne prostovoljske akcije, s katerimi se aktivno vključuje v lokalne skupnosti. Glavni cilj je, da zaposleni v sodelovanju z zunanjimi organizacijami pomagajo ustvariti boljši prostor za življenje in delo. V letih 2017 in 2018 je bilo v Sloveniji izvedenih 11 projektov, v letošnjem letu pa je pobuda še bolj priljubljena. Več kot 120 zaposlenih se bo namreč udeležilo 13 prostovoljskih akcij na področju okoljske trajnosti, varne mobilnosti oziroma spodbujanja otrok in odraslih, da dosežejo svoj poln potencial.

Priprava temeljev je terjala največ časa.
Les za ograjo je bilo potrebno zaščititi s premazi.
Gooyearovci skupaj s taborniki pred postavljeno ograjo.

 

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij Adria
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

20. junija 2019