Informativni dnevi: okoljske aktivnosti kot dodana vrednost slovenskih srednjih šol

Kranj, 12. februarja 2016 – Šole po vsej Sloveniji, ki sodelujejo v Goodyearovi kampanji Pozor(!)ni za okolje, se v okviru informativnih dnevov predstavljajo z različnih zornih kotov, tudi z okoljskega. EKOninje, najbolj okoljsko ozaveščeni dijaki, izvajajo EKObum predstavitve, kjer obiskovalcem predstavljajo svoje celoletne aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa na šoli in v lokalni skupnosti.

 

 

Ključni izziv EKObum predstavitev je prenos sporočila, da je varovanje okolja v domeni vsakega posameznika, med obiskovalce šol v času informativnih dni. Dijaki EKOninje nastopajo tudi v vlogi igralcev, režiserjev in snemalcev, saj dogajanje snemajo, s posnetki pa se bodo vse sodelujoče šole v prihodnjih mesecih pomerile na EKOtekmovanju.

 

Sodelovanje v kampanji Pozor(!)ni za okolje krepi ugled slovenskih srednjih šol. »Izbira prave srednje šole je za devetošolce izjemnega pomena. Tej odločitvi botrujejo številni vidiki, tudi dodatne aktivnosti šole, ki predstavljajo njeno dodano vrednost,« pomen okoljske angažiranosti srednjih šol pojasnjuje Simona Dijak, vodja projekta v kranjski družbi Goodyear Dunlop Sava Tires.

 

 

 

Mentorica Nika Cebin pojasnjuje, da obiskovalci ljubljanske Gimnazije Ledina z ogledom privlačnih kemijskih eksperimentov spoznajo pomembne lastnosti vode. »Poleg tega s tekstilnico prikažemo možnosti ponovne uporabe oblačil, o kakovosti naravne kozmetike osveščamo s prikazom postopka izdelave naravnega sivkinega mila s čebeljim voskom, obiskovalcem pa tudi postrežemo sivkin čaj in sivkin sladoled in tako poudarjamo pomen ekološko pridelane hrane.«

 

Na Srednji šoli tehniških strok Šiška v Ljubljani se dijaki pod mentorstvom Mirje Mrovlje Pečnik osredotočajo na pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo: »Pripravili smo učno gradivo o tem, kaj storiti na primer z odsluženimi telefoni, računalniki in drugo tovrstno odpadno opremo. Obiskovalci lahko podpišejo EKOobljubo, si ogledajo električni avto in spoznajo Brihtno kanto – inovativni sortirnik odpadkov naših dijakov. Predstavimo jim tudi našo lastno sončno in vetrno elektrarno in izobraževalne module o obnovljivih virih energije.«

Več utrinkov z EKObum predstavitev s srednjih šol v času informativni dnevov si lahko ogledate na Facebook strani kampanje Pozor(!)ni za okolje.

 

 

 

Dodatne informacije:

Simona Dijak, 
vodja kampanje Pozor(!)ni za okolje,
vodja komunikacij v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires
T: 04 20 77 016
E: simona_dijak@goodyear.com

12. februarja 2016