Kampanja Pozor(!)ni za okolje prerašča v gibanje: odpadke ločuje že 69 odstotkov dijakov

Kranj, 2. oktober 2015 – Kar 77 odstotkov slovenskih dijakov meni, da je za naš odnos do okolja odgovoren vsak posameznik – tudi mladi. To med drugim razkriva Raziskava o odnosu slovenskih dijakov do okolja in obenem kaže na vrsto pozitivnih učinkov okoljevarstveno osveščevalne kampanje Pozor(!)ni za okolje. Ta v letošnjem šolskem letu poteka že 6. leto zapored. V njej sodeluje 34 srednjih šol iz vse Slovenije in 28 partnerskih organizacij.

 

Da so slovenski dijaki iz leta v leto bolj okoljsko osveščeni, potrjuje denimo naraščajoči delež tistih srednješolcev, ki odpadke ločujejo in se zavedajo problematike odgovornega ravnanja z okoljem. Raziskavo je za namen kampanje Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, izvedla Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja. Namen raziskave, katere celotna infografika je dostopna na spletnem mestu kampanje, je bil ugotoviti osveščenost dijakov o problematiki ogljičnega odtisa ter njihovo ravnanje v praksi.

 

»Izsledki raziskave pričajo o uspešnosti in pozitivnih učinkih okoljevarstvenega projekta, saj med drugim kar 75 odstotkov dijakov vodo zapira med ščetkanjem zob, več kot polovica (58 %) vprašanih pa ugaša luči in izklaplja električne naprave, ko zapusti prostor. Kar 79 odstotkov dijakov meni, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno potrebno in koristno,« pojasnjuje docentka dr. Alenka Baggia iz Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

 

 

Nad uspehi kampanje, ki prerašča v gibanje dijakov, so navdušeni tudi pri Goodyearu. »Rezultati odsevajo interna prizadevanja našega podjetja za odgovorno ravnanje z okoljem in s tem povezanim spodbujanjem dobrih praks v širšem lokalnem okolju. Mladi so najzahtevnejša ciljna skupina, katerih vrednote in navade so že izoblikovane. Vendar lahko prav oni s proaktivnostjo in dobrimi zgledi ustvarjajo zeleno prihodnost, svoje znanje pa prenašajo še na mlajše generacije«, je izpostavil Matej Zavrl, direktor družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.

 

 

 

Osrednjo aktivnost kampanje, ki prerašča v gibanje dijakov za zmanjševanje ogljičnega odtisa, v letošnjem šolskem letu predstavlja tekmovanje v pripravi kratkih filmčkov. Z njihovo pomočjo bodo dijaki predstavili svoja prizadevanja, ki jih izvajajo na šolah po Sloveniji.

Raziskavo je v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje, katere pobudnik je podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires, v marcu in aprilu 2015 izvedla Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru. V njej je sodelovalo 3.426 dijakov s srednjih šol, ki so bile partnerice kampanje Pozor(!)ni za okolje v šolskem letu 2014/2015.

 

Več informacij o kampanji in partnerstvu Pozor(!)ni za okolje je dostopnih na spletnem mestu in na Facebook strani Pozor!ni za okolje.

 

 

Dodatne informacije:

Simona Dijak,
vodja kampanje Pozor(!)ni za okolje,
vodja komunikacij v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires
T: 04 20 77 016 | M: 051 397 026
simona_dijak@goodyear.com

02. oktobra 2015