Kranjski Goodyear povečal čiste prihodke od prodaje in okrepil naložbe

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires je danes sporočila svoje poslovne rezultate za leto 2018. Čisti prihodki od prodaje v višini 220,26 milijona evrov so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 4,7 odstotka. V regiji Adria se je obseg prodanih pnevmatik povečal za 1,6 odstotka, in sicer na 2,39 milijona enot. Okrepili so naložbe in v nadaljnji razvoj obrata vložili 17,26 milijona evrov.

Kranj, 31. maj 2019 – Na lokalnih trgih regije Adria1 je tržno gibanje v celotnem segmentu potniških pnevmatik pokazalo rahlo rast, in sicer malenkost večjo, kot so jo v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires zaznali na evropskih trgih. Pri potniških pnevmatikah večjega premera2 pa so, podobno kot lani, v primerjavi s povprečjem na evropskih trgih v regiji Adria zaznali bistveno višjo rast. Ta je znašala 20 odstotkov, medtem ko je na evropskih trgih dosegla okvirno 8 odstotkov, sicer pa pnevmatike večjega premera v skupni količini potniških pnevmatik predstavljajo 14 odstotkov na trgih regije Adria in več kot 30 odstotkov na evropskih trgih. »Veseli nas, da nam je tudi v preteklem letu uspelo izkoristiti omenjeno tržno priložnost in zadostiti rastočemu povpraševanju kupcev. Rast tega dobičkonosnejšega segmenta, ki jo pričakujemo tudi v prihodnje, sledi trendom, katere narekuje avtomobilska industrija,« je povedal glavni direktor družbe Goodyear Dunlop Sava Tires Matej Zavrl.

V celotnem segmentu tovornih pnevmatik so tako na evropskih trgih kot tudi na trgih regije Adria opazili upad, ki je bil na trgih regije Adria večji kot na evropskih. »Kljub temu da je celoten segment tovornih pnevmatik za različne namenske uporabe upadel, smo zaznali trend rasti deleža tovornih pnevmatik za namen uporabe v mednarodnih cestnih prevozih, ki so mu trgi regije Adria sicer sledili, vendar s precej manjšo stopnjo rasti,« je dodal Zavrl.

 

V regiji Adria se je obseg vseh prodanih pnevmatik povečal za 1,6 odstotka, in sicer iz 2,35 milijona enot v letu 2017 na 2,39 milijona enot v letu 2018. V podporo splošno stabilnim evropskim trgom v Goodyearovi distribucijski mreži se je skupno število proizvedenih enot rahlo povečalo, in sicer s 7,13 na 7,14 milijona enot. »Naša tovarna v Kranju se s povečevanjem deleža proizvodnje 17- in 18-palčnih pnevmatik že več let uspešno prilagaja strukturnim spremembam na trgu pnevmatik. Pred štirimi leti je delež teh pnevmatik znašal 18 odstotkov, v letu 2018 pa že 35 odstotkov,« je povedal direktor proizvodnje Marko Nahtigal.

 

Konec leta 2018 so v družbi napovedali širitveno naložbo v višini 94 milijonov evrov, s katero bodo za okrog 25 odstotkov povečali sedanje zmogljivosti. Naložba bo od leta 2022 dalje omogočala dodatno proizvodnjo tehnološko dovršenih potniških pnevmatik večjega premera, in sicer do 1,8 milijona dodatnih enot na letni ravni. »Goodyear se je z namenom povečanja zmogljivosti za rastoči segment potniških pnevmatik večjega premera odločil investirati v kranjsko tovarno. Ponosni smo, da bomo z naložbo pričeli proizvajati tudi 19-palčne potniške pnevmatike, skupna dodatno proizvedena količina pa bo predstavljala predvsem 17- do 19-palčne pnevmatike za nadomestno vgradnjo, namenjene vsem evropskih trgom,« je pojasnil Nahtigal.

 

Skupni čisti prihodki od prodaje so pokazali večjo rast in se povečali za 4,7 odstotka na 220,26 milijona evrov (primerjalno z letom 2017, ko so znašali 210,44 milijona evrov). Rast skupnih čistih prihodkov od prodaje je posledica večje prodaje, višjih cen in izboljšane strukture prodajnega programa.

 

Čisti dobiček je v letu 2018 znašal 6,55 milijona evrov, v letu 2017 pa je zaradi vpliva izrednega prihodka znašal 27,54 milijona evrov. V letu 2017 je namreč čisti dobiček v veliki meri zaznamovalo 27,96 milijona evrov izrednih prihodkov iz naslova povrnitve stroškov slabitve dobrega imena in zemljišč s strani lastniške družbe, na drugi strani pa amortizacija dobrega imena v višini 4,02 milijona evrov ter odloženi davki v višini 6,29 milijona evrov.

 

Dobiček iz poslovanja se je v letu 2018 v primerjavi s predhodnim letom povečal za 17,2 odstotka (5,87 milijona evrov v letu 2017 primerjalno s 6,89 milijona evrov v letu 2018). Večji dobiček iz poslovanja je na eni strani posledica večje prodaje, višjih cen in izboljšane strukture prodajnega programa, na drugi strani pa stroškovne optimizacije.

 

Prav tako je družba v letu 2018 pričela s prvimi koraki, ki so bili potrebni za začetek izvajanja širitvenega načrta. Skupne investicijske naložbe so tako v letu 2018 znašale 17,26 milijona evrov, kar je 54,2 odstotka več kot v letu 2017, ko so dosegle 11,20 milijona evrov.

 

V družbi verjamejo, da bodo tudi v letošnjem letu s pnevmatikami najvišje kakovosti in učinkovitimi mobilnostnimi storitvami, predvsem na področju tovornih pnevmatik, ohranili stabilno poslovanje. »Da voznikom ponujamo prvovrstno zmogljivost, dokazujejo tudi vrhunski rezultati, ki so jih preteklo zimo na uglednih testih avtomobilističnih revij dosegle pnevmatike, kot so Goodyear Vector 4Seasons, UltraGrip Performance SUV in Dunlop Winter Sport 5. Letošnjo pomlad se je na testih izkazala nova Goodyearova pnevmatika Eagle F1 Asymmetric 5, velja pa omeniti tudi lansiranje nove serije pnevmatik z dirkalnim karakterjem Eagle F1 SuperSport, ki je namenjena prestižnim in hitrim avtomobilom,« je za konec povedal Zavrl.

 

V kranjskem Goodyearu nadaljujejo tudi z osredotočenostjo na pozitivno sodelovanje z lokalnim okoljem in omogočanjem prostovoljskih projektov v okviru programa Boljša prihodnost. Te uresničujejo skupaj s svojimi zaposlenimi in tako skrbijo za nadaljevanje dolgoletnega izvajanja korporativne družbene odgovornosti. Zaposleni ostajajo temelj podjetja, kar potrjuje tudi mednarodni certifikat najboljšega zaposlovalca Top Employer, ki so ga kot prvi v Sloveniji pridobili že pred leti.

1 Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Severna Makedonija, Slovenija in Srbija
2 17- in večpalčne pnevmatike

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij
Goodyear Dunlop Sava Tires. d.o.o.
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

31. maja 2019