Kako s pnevmatikami prihraniti pri gorivu?

Rezultati Goodyearove raziskave so pokazali, da se transportna podjetja, med njimi tudi slovenska, v vedno večji meri zavedajo pomena trajnosti. Slabe tri četrtine jo namreč postavljajo visoko na prioritetni lestvici, pri tem pa jih vodijo predvsem korporativne vrednote in skrb za okolje.

Kranj, november 2021 – V nedavni Goodyearovi raziskavi, ki je preučevala odnos transportnih podjetij do trajnosti, je sodelovalo 985 voznih parkov tovornih vozil iz 36 evropskih držav, med drugim 75 slovenskih. Vsi sodelujoči iz Slovenije trajnosti pripisujejo vsaj nekaj pomena, 71 odstotkov večjih prevoznikov pa ji pripisuje visoko raven pomembnosti. Pri tem polovica glavni razlog za trajnostno delovanje vidi v vrednotah podjetja in omejevanju klimatskih sprememb, slaba polovica pa v tem prepoznava tudi priložnost za nižanje stroškov. Večina slovenskih prevoznikov (58 odstotkov) ima sicer trajnostne cilje že postavljene, določitev teh v prihodnjem letu pa je cilj 37 odstotkov vprašanih. Na ravni celotne Evrope je situacija podobna, saj 96 odstotkov sodelujočih izpostavlja trajnost kot prioriteto, pri čemer prednjačijo večji prevozniki, glavni razlog pa prav tako vidijo v korporativnih vrednotah in vplivu na okolje (49 odstotkov).

Številni slovenski vozni parki so že naredili korak v smeri bolj zelene prihodnosti.

Med glavnimi ukrepi pametna izbira pnevmatik

Številni slovenski vozni parki so že naredili korak v smeri bolj zelene prihodnosti. Kar 93 odstotkov, kar je bistveno več od evropskih (59 odstotkov), uporablja pnevmatike, ki omogočajo manjšo porabo goriva in s tem zmanjšujejo obremenitev na okolje, 70 odstotkov pa se poslužuje obnovljenih pnevmatik (42 odstotkov na ravni Evrope). Pri tem prevoznike podpira tudi Goodyear, in sicer s kakovostno pnevmatiko FUELMAX ENDURANCE za manjši ogljični odtis in obnovljenimi pnevmatikami z optimalno zmogljivostjo, saj je njihova tekalna plast po kakovosti primerljiva z novimi. Poleg tega vprašani redno posodabljajo svoj vozni park (93 odstotkov na slovenski in 68 odstotkov na evropski ravni), 64 odstotkov pa voznike usposablja, kako povečati izkoristek goriva. V porastu so tudi možnosti alternativnih pogonov, saj v večjih evropskih flotah 43 odstotkov prevoznikov prehaja na električna ali hibridna vozila ter vozila na utekočinjen zemeljski plin (v Sloveniji 17 odstotkov največjih prevoznikov).

 

Ob tem pa so praktično vsi (98 odstotkov) mnenja, da so finančne spodbude (kot je začasna prekinitev davčnih obveznosti) ključne za sprejetje trajnostnih ukrepov v večji meri. To je sicer nekoliko več od evropskih prevoznikov, kjer slednje pričakuje 71 odstotkov.

Goodyear za vsakega sodelujočega posadil drevo

Upravljalci voznih parkov in prevozniki so s prihajajočo okoljsko zakonodajo, ki jo narekuje tudi Evropski zeleni dogovor, v Sloveniji seznanjeni v 97 odstotkih. To je precej boljši rezultat od evropskega nivoja, ki dosega 45 odstotkov. Trajnostni razvoj je tako tudi v svetu prevozništva vse pomembnejši in prioriteta tistih, ki v njem delujejo – tudi Goodyeara. Slednji si že več let prizadeva za trajnejše poslovanje, nenazadnje tudi v sklopu izvedene raziskave. Za vsakega sodelujočega bodo namreč v sodelovanju z belgijsko organizacijo TreeNation posadili drevo, kar predstavlja popotnico do boljše in bolj trajnostne prihodnosti.

Trajnost je visoko na prioritetni lestvici, pri tem podjetja vodijo predvsem korporativne vrednote in skrb za okolje.

Več informacij:

Kaja Lesjak
Marketing koordinator za tovorno pnevmatiko Adria
T: +386 (0)4 207 7661
kaja_lesjak@goodyear.com

30. novembra 2021