Slovenska transportna podjetja trajnosti pripisujejo vse večji pomen

Rezultati letošnje Goodyearove trajnostne raziskave kažejo, da se slovenska transportna podjetja močno zavedajo pomena trajnosti.
Več kot štiri petine vseh sodelujočih ji namreč pripisuje visoko raven pomembnosti.

Kranj, 18. oktober 2022 – Goodyearova raziskava, s katero so tudi letos preučevali odnos transportnih podjetij do trajnosti, je zajemala 65 slovenskih voznih parkov tovornih vozil. V raziskavi je trajnosti pripisovalo visoko raven pomembnosti kar 82 odstotkov večjih prevoznikov. Več kot polovica vprašanih slovenskih prevoznikov (62 odstotkov) ima trajnostne cilje že postavljene, 36 odstotkov pa določitev trajnostnih ciljev načrtuje v prihodnjem letu. Majhen (5 odstotni) pa je bil delež vprašanih, ki trajnostnih ciljev poslovanja ni določilo ali formalno potrdilo, niti tega ne nameravajo storiti v naslednjih 12 mesecih.

Večina slovenskih voznih parkov že aktivno stremi k bolj zeleni prihodnosti.
Upravljalci voznih parkov in prevozniki so z Evropskim zelenim dogovorom seznanjeni v 98 odstotkih.

Presenetila pa so odstopanja v vzrokih za okoljsko trajnost poslovanja. Medtem, ko je v letu 2021 v trajnosti videlo priložnost za znižanje operativnih stroškov 47 odstotkov vprašanih, se je ta delež v letošnjem letu dvignil na 83 odstotkov. Preostanek sodelujočih v trajnosti vidi priložnost za pridobitev novega poslovanja ali pa kot glavni razlog podaja korporativne vrednote podjetja in izraža skrb za klimatske spremembe.

Med glavnimi ukrepi ostaja pametna izbira pnevmatik

Večina slovenskih voznih parkov že aktivno stremi k bolj zeleni prihodnosti. Med vprašanimi slovenskimi prevozniki jih kar 97 odstotkov uporablja pnevmatike, ki omogočajo manjšo porabo goriva in s tem zmanjšujejo obremenitev na okolje, 60 odstotkov pa se poslužuje obnovljenih pnevmatik. Poleg tega vprašani iščejo telematske rešitve za spremljanje in zmanjševanje porabe goriva (77 odstotkov), usposabljajo svoje voznike v povečevanju izkoristka goriva (74 odstotkov) in redno posodabljajo svoj vozni park (69 odstotkov).

 

Še naprej je v porastu raba električnih ali hibridnih vozil ter vozil na utekočinjen zemeljski plin. Raba alternativnih pogonov je lani predstavljala rešitev 3 odstotkom udeleženih, medtem ko tovrstni način letos prakticira 11 odstotkov slovenskih transportnih podjetij. Kot v letu 2021, tudi letos večji del (99 odstotkov) respondentov ostaja mnenja, da so finančne spodbude (na primer začasna prekinitev davčnih obveznosti) ključne za sprejetje trajnostnih ukrepov v večji meri.

Med vprašanimi jih kar 97 odstotkov uporablja pnevmatike, ki omogočajo manjšo porabo goriva.

Visoka seznanjenost z okoljsko zakonodajo

Upravljalci voznih parkov in prevozniki so s prihajajočo okoljsko zakonodajo, ki jo narekuje tudi Evropski zeleni dogovor, v Sloveniji seznanjeni v 98 odstotkih, kar je še za odstotek več kot v preteklem letu. Trajnostni razvoj je tako tudi v svetu prevozništva vse pomembnejši.

Goodyearova raziskava je zajemala 65 slovenskih voznih parkov tovornih vozil.

Več informacij:

Kaja Lesjak
Marketing koordinator za tovorno pnevmatiko Adria
Goodyear Slovenija, d. o. o.
T: +386 (0)4207 7661
kaja_lesjak@goodyear.com

18. oktobra 2022