Slovenski dijaki so pri zniževanju ogljičnega odtisa inovativni: pričakujemo lahko več kot 100 zbiralnih akcij

Kranj, 13. januar 2016 – Slovenske srednje šole so na področju okoljskih aktivnosti zelo ambiciozne, kaže Anketa o okoljskih aktivnostih dijakov(1), ki sodelujejo v kampanji Pozor(!)ni za okolje. Do konca šolskega leta 2015/2016 naj bi jih 26 izvedlo več kot 100 zbiralnih akcij, 14 sodelujočih šol v anketi pa bo priredilo sejem rabljenih stvari. Kot posledica že šestletne zavzetosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa več kot 16.000 dijakov s srednjih šol po vsej Sloveniji, se večina šol (83 %) lahko pohvali z visoko okoljsko odgovornostjo.

 

Zbiranje starega papirja na BIC Ljubljana.

 

 

Največ šol, sodelujočih v kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere nosilec je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, v letošnjem šolskem letu zbira zamaške, baterije, papir ter električno in elektronsko opremo. Poleg tega šole letos zbirajo tudi tekstil in obutev, hrano in igrače ter razne šolske potrebščine. Zbrane materiale podarjajo bodisi v humanitarne namene bodisi dijaki z njimi ustvarjajo: šivajo torbe in vrečke za večkratno uporabo, izdelujejo nakit, v decembru pa so izdelovali tudi novoletne okraske, EKOsmrečice in voščilnice.

 

Mentorici Alenka Sedlar Špehar in Milena Hrovat, pojasnjujeta, da so v letošnjem šolskem letu dijaki in učitelji z Živilske šole na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana zbrali 4.000 kg starega papirja. K sodelovanju so povabili tudi okoliške prebivalce. Poleg tega so izvedli tudi akcijo zbiranja igrač za otroke iz socialno šibkih družin.

 

»Vse šole so letos aktivne vsaj na enem področju odgovornega ravnanja z odpadki – preprečevanja nastajanja, vestnega ločevanja in recikliranja. Za manjšo količino odpadkov dijaki zmanjšujejo porabo papirja in pri učnem procesu, ko le lahko, uporabljajo elektronska gradiva. Šole nameščajo pitnike in varčne sijalke ter spodbujajo uporabo skodelic in vrečk za enkratno uporabo,« izpostavlja Simona Dijak, vodja projekta v kranjski družbi Goodyear Dunlop Sava Tires, ki že šest let podpira projekt. Spodbudno je tudi, da ima večina šol (90 %) že nameščene koše za ločeno zbiranje odpadkov. Dosledno ločevanje šole spodbujajo z namestitvijo atraktivnih napisov ter v sodelovanju s partnerskimi organizacijami z osveščanjem dijakov ob obisku zbirnih centrov za odpadke.

 

 

Več informacij:

Simona Dijak
vodja kampanje Pozor(!)ni za okolje
vodja komunikacij Goodyear Dunlop Sava Tires
T: 04 20 77 016 | M: 051 397 026

simona_dijak@goodyear.com

 

 

Opombe:
Opomba 1: Raziskavo o okoljskih aktivnostih dijakov v šolskem letu 2015/2016 je bila s pomočjo spletnega vprašalnika izvedena v okviru okoljevarstvenega projekta Pozor(!)ni za okolje (november 2015; N=29). Analizo je pripravila ekipa kampanje Pozor(!)ni za okolje pod okriljem nosilca projekta, družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.

 

 

O kampanji Pozor(!)ni za okolje
Kampanja Pozor(!)za okolje, katere pobudnik je družba Goodyear Dunlop Sava Tires, prerašča v vseslovensko okoljevarstveno gibanje. V šestem letu združuje več kot 16.000 dijakov iz 33 slovenskih srednjih šol in 28 raznolikih partnerjev v skupnih prizadevanjih za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Kampanjo med drugim podpirata tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podrobnosti o tem okoljskem projektu lahko preberete na spletnem mestu kampanje Pozor(!)ni za okolje ali na Facebook strani.

13. januarja 2016