Zaposlenim Kranjskega Goodyeara obsežna letna nagrada

V kranjskem Goodyearu bodo zaposleni decembra prejeli nagrado za poslovno uspešnost, ki bo letos v bruto znesku znašala 1.000 EUR.

Kranj, 1. december 2023 – V podjetju Goodyear Slovenija bodo zaposlenim decembra izplačali letno nagrado. Ta je skladno s podpisanim dogovorom o paketu izplačil s sindikalnimi in delavskimi predstavniki vezana na doseganje poslovnih rezultatov. Ker je podjetje doseglo plan proizvodnje ob upoštevanju prvih enajst mesecev in z upoštevano oceno za december,  bodo zaposleni z novembrsko plačo v decembru prejeli letno nagrado v bruto znesku 1.000 EUR oziroma 779 EUR neto.V podjetju Goodyear Slovenija bodo zaposlenim decembra izplačali letno nagrado. Ta je skladno s podpisanim dogovorom o paketu izplačil s sindikalnimi in delavskimi predstavniki vezana na doseganje poslovnih rezultatov. Ker je podjetje doseglo plan proizvodnje ob upoštevanju prvih enajst mesecev in z upoštevano oceno za december, bodo zaposleni z novembrsko plačo v decembru prejeli letno nagrado v bruto znesku 1.000 EUR oziroma 779 EUR neto.

Goodyearovi zaposleni bodo decembra prejeli 1.000 EUR bruto letne nagrade

Zaposlenim so poleg decembrske letne nagrade aprila izplačali regres za letni dopust v višini 2.144,72 EUR, kar je bila takrat tudi vrednost zadnje povprečne bruto plače v Sloveniji1.

1 SURS; SURS: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11004.

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

01. decembra 2023