Zaposlenim v Kranjskem Goodyearu regres v višini povprečne bruto plače

Regres za letni dopust za leto 2024 bodo v Goodyearu zaposlenim izplačali  aprila. Njegova vrednost bo enaka zadnji uradno objavljeni povprečni bruto plači v Sloveniji, ki znaša 2.317,82 evrov.

Kranj, 28. marec 2024 – V podjetju Goodyear Slovenija bodo tudi letos, skladno z veljavnim dogovorom o paketu izplačil, podpisanim med vodstvom družbe in sindikalnimi ter delavskimi predstavniki, svojim zaposlenim regres za letni dopust za leto 2024 izplačali v aprilu.

Zaposlenim v kranjskem Goodyearu regres v višini 2.317 evrov

Vrednost regresa bo 2.317,82 evrov, kar je enako znesku zadnje uradno objavljene povprečne bruto plače v Sloveniji.1

 

Za doseganje najboljših rezultatov, vzpostavljanje pozitivnega delovnega okolja ter zagotavljanje zadovoljstva so v podjetju s 1. januarjem 2024 zaposlenim v proizvodnji tudi zvišali osnovno plačo za 10 %, dodaten 4-% dvig plač pa bo izveden v aprilu, kar v povprečju skupaj pomeni 14,4 % dvig. Decembra se ob izpolnjevanju zastavljenih ciljev zaposleni lahko nadejajo še letne nagrade v višini 1.000 evrov bruto.

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

28. marca 2024