Zaposlenim v Kranjskem Goodyearu regres v višini povprečne bruto plače

Regres za letni dopust bodo v Goodyearu zaposlenim izplačali že v aprilu 2023. Njegova vrednost bo enaka zadnji uradno objavljeni povprečni bruto plači v Sloveniji, ki znaša 2.144,72 EUR.

Kranj, 4. april 2023 – V podjetju Goodyear Slovenija bodo tudi letos, skladno z veljavnim dogovorom o paketu izplačil, podpisanim med vodstvom družbe in sindikalnimi ter delavskimi predstavniki, svojim zaposlenim regres za letni dopust za leto 2023 izplačali v aprilu.

V podjetju Goodyear Slovenija bodo zaposlenim izplačali regres v vrednosti zadnje uradno objavljene povprečne bruto plače

Vrednost regresa bo 2.144,72 EUR, kar je enako znesku zadnje uradno objavljene povprečne bruto plače v Sloveniji.1

 

Na enak način so v Goodyearu določili vrednost regresa že v letu 2022, ko so izplačali regres za letni dopust v vrednosti 100 % objavljene januarske povprečne bruto plače, kar je znašalo 1.923,92 EUR na zaposlenega.

1 SURS; SURS: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11004.

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
T: +386 (0)4 207 7026
simona_dijak@goodyear.com

04. aprila 2023