Goodyear Slovenija poslovno leto zaključil z višjimi prihodki in večjim obsegom prodanih pnevmatik

Kranj, 1. junij 2022 – Družba Goodyear Slovenija, d. o. o., je danes sporočila svoje poslovne rezultate za leto 2021. Čisti prihodki od prodaje so znašali 247,94 milijona EUR in so se tako v primerjavi s preteklim letom povečali za 27 odstotkov. V regiji Adria1 se je obseg prodanih pnevmatik v primerjavi z letom 2020 povečal za 21 odstotkov, in sicer na 2,46 milijona enot.

 

TRŽNO GIBANJE

Po letu 2020, ko je pandemija bolezni Covid-19 povzročila veliko nestanovitnost svetovnega gospodarstva in dramatično zmanjšanje gospodarske dejavnosti po vsem svetu, se je povpraševanje po pnevmatikah v letu 2021 okrepilo, saj ga je poganjala okrepljena gospodarska dejavnost.

 

Na podlagi podatkov ETRMA, Evropskega združenja proizvajalcev pnevmatik in gumenih izdelkov, je bilo 2021 za gumarsko industrijo pozitivno leto okrevanja. Pri nadomestnih pnevmatikah za osebna vozila se je število prodanih pnevmatik v Evropi povečalo za 14 odstotkov, pri tem je največjo, kar 35-odstotno rast, pokazal segment celoletnih pnevmatik. Pri nadomestnih pnevmatikah za tovorna vozila se je v Evropi število prodanih pnevmatik povečalo za 12 odstotkov. Če se ozremo še na prvo vgradnjo (OE), podatki ETRMA kažejo, da je segment pnevmatik za tovorna vozila na evropskem tržišču zabeležil 25-odstotno rast. Edino segment pnevmatik, namenjenih prvi vgradnji pri osebnih vozilih, je na evropskem tržišču zabeležil 8-odstotni padec, kar je povezano predvsem s tem, da se je avtomobilska industrija soočala s pomanjkanjem čipov in drugih pomembnih elektronskih sestavnih delov, potrebnih za izdelavo avtomobilov.

 

Na lokalnih trgih regije Adria1 so bili trendi v primerjavi s situacijo na evropskem tržišču še nekoliko bolj pozitivni. Pri nadomestnih pnevmatikah za osebna vozila se je število prodanih pnevmatik povečalo za skoraj 22 odstotkov. Še intenzivnejša je bila rast v segmentu pnevmatik za vozila s platišči večjega premera2, kjer se je prodaja povečala za 42 odstotkov. Porast povpraševanja je bil podoben tako za segment letnih (+ 22 odstotkov) kot tudi zimskih pnevmatik (+16 odstotkov), medtem ko je segment celoletnih pnevmatik zabeležil izjemno rast – količina prodanih celoletnih pnevmatik se je namreč v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom skoraj podvojila.3

 

Povpraševanje po nadomestnih pnevmatikah za tovorna vozila je na lokalnih trgih regije Adria naraslo za 25 odstotkov, kar predstavlja nadaljevanje trenda iz konca leta 2020.4 Pri uvozu nadomestnih pnevmatik za osebna vozila iz azijskih držav v Evropo se nadaljuje negativen trend – v primerjavi s preteklim letom se je uvoz teh pnevmatik v letu 2021 na lokalnih trgih zmanjšal za dobrih 10 odstotkov. Pri pnevmatikah za tovorna vozila je bila situacija drugačna, saj se je uvoz v Evropo okrepil, predvsem zaradi večje proizvodne in prodajne aktivnosti tretjih držav (Turčija, Egipt ipd.).4

 

Kljub lanskoletnim pozitivnim tržnim gibanjem znotraj gumarske industrije, so se v Goodyearu, tako kot tudi v ostalih segmentih gospodarstva, pričeli soočati z velikimi inflacijskimi pritiski. Slednje je in bo tudi v naslednjih mesecih vplivalo na ključne elemente poslovanja, in sicer od proizvodne in oskrbovalne verige pa do cen surovin in energije.

POSLOVNI REZULTATI DRUŽBE GOODYEAR SLOVENIJA ZA LETO 2021

Skupno število proizvedenih enot je v kranjskem Goodyearu sledilo gibanju evropskega tržišča, saj se je povečalo iz 5,99 milijona v letu 2020 na 7,38 milijona enot v letu 2021.

 

Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2020, ko so znašali 195 milijonov EUR, povečali za 27 odstotkov, in sicer na 247,94 milijona EUR. Obseg prodanih pnevmatik povečal se je na lokalnih trgih regije Adria povečal za 21 odstotkov, z 2,03 na 2,46 milijona enot.

 

Dobiček iz poslovanja se je iz 3,54 milijona EUR izgube v letu 2020 povečal na 7,39 milijona EUR dobička v letu 2021.

 

Čisti dobiček je v letu 2021 znašal 9,72 milijona EUR, v letu 2020 pa je čista izguba znašala 0,08 milijona EUR.

 

Najnovejša med Goodyearovimi letnimi pnevmatikami je Eagle F1 Asymmetric 6.

 

V letu 2021 so v Goodyearu Slovenija nadaljevali z rednimi naložbami v proizvodni obrat ter z drugo fazo razširitvene naložbe, ki obsega gradnjo dveh dodatnih stavb in nameščanje nove proizvodne opreme. Prvo fazo razširitvene naložbe, ki je zajemala postavitev ene dodatne stavbe in namestitev naprednih strojev za izdelavo pnevmatik, so ob koncu leta 2020 zaključili v skladu z načrti. Začetek druge faze, ki je bila sicer planirana že za leto 2020, pa so zaradi pandemije zamaknili v leto 2021, skladno s tem pa je zaključek projekta trenutno predviden v drugi polovici leta 2022. Naložba v skupni vrednosti 94 milijonov EUR bo proizvodne kapacitete povečala za okvirno 25 odstotkov, kar pomeni, da bodo na letni ravni lahko proizvedli do 1,8 milijona dodatnih enot, predvsem tehnološko dovršenih pnevmatik za vozila s platišči večjega premera. S širitvijo bodo v družbi ustvarili okoli 160 novih delovnih mest.

 

Skupne investicijske naložbe so v letu 2021 znašale 29,72 milijona EUR, predvsem zaradi nadaljevanja navedenega razširitvenega projekta.

 

Kot zanimivost naj omenimo še, da so v kranjski družbi s septembrom 2021 pričeli uporabljati izključno hidro električno energijo, s čimer bo v Sloveniji na letni bazi prihranjenih več kot 46.000 ton ogljikovega dioksida. Sprememba je del Goodyearovega dolgoročnega načrta, v sklopu katerega vsi njegovi obrati v Evropi in Turčiji prehajajo na obnovljivo električno energijo.

POGLED V PRIHODNOST

»V prihodnjih letih, ob ugodni makroekonomski sliki, pričakujemo zmerno rast prodaje pnevmatik. Med pomembnejšimi trendi pri pnevmatikah za osebna vozila izpostavljamo nadaljevanje rasti povpraševanja po pnevmatikah za vozila s platišči večjega premera, nadaljnjo rast segmenta celoletnih pnevmatik ter pnevmatik za segment vozil SUV (športni terenci). Navedena rast sledi trendom, ki jih narekujeta avtomobilska industrija in povpraševanje s strani končnih kupcev,« je povedal glavni direktor Matej Zavrl in dodal, »v letu 2022 ostajamo osredotočeni, da z našimi strategijami nastopa na trgu in vrhunskimi pnevmatikami zagotovimo zadovoljstvo naših kupcev, uspešno zajamemo dodano vrednost ter ob tem učinkovito upravljamo naše stroške.«

 

Goodyear je že več kot 120 let zavezan razvojnim inovacijam, ki izboljšujejo karakteristike pnevmatik in prispevajo h kreativnim rešitvam znotraj spreminjajoče se in napredne nove mobilnosti, ob tem pa namenja precejšno pozornost tudi trajnostnim tematikam in skrbi za zmanjševanje okoljskega odtisa pnevmatik. Kot enega od zadnjih uspehov lahko izpostavimo nedavno nagrado nemške revije Auto Bild, ki je Goodyear okronala z nazivom proizvajalca leta na področju letnih pnevmatik. V reviji so pojasnili, da novi modeli Goodyearovih pnevmatik prepričajo tako z dinamično vrhunsko zmogljivostjo kot tudi s trajnostjo, usmerjeno v prihodnost. Naj omenimo še v začetku leta predstavljeno demonstracijsko pnevmatiko, ki je v 70 odstotkih sestavljena iz trajnostnih materialov, ter brezzračne pnevmatike, ki zaenkrat uspešno naslavljajo potrebe mikro-dostav in prinašajo nižje stroške upravljanja voznih parkov avtonomnih robotov, hkrati pa se že preizkušajo tudi na osebnih avtomobilih ter manjših vozilih za prevoz potnikov.

 

Transportni in logistični sektor, ki se neprestano sooča s potrebami po optimizaciji poslovanja, bo lahko še naprej izbiral izdelke in storitve znotraj Goodyearove celovite ponudbe za vozne parke, poimenovane Goodyear Total Mobility. Ponudba zajema paleto inovativnih proizvodov in rešitev ob podpori strokovne servisne mreže ter omogoča različne kombinacije, ki se prilagajajo velikosti in kompleksnosti voznih parkov prevoznikov, njihovemu področju delovanja ter poslovnim ciljem.

1 Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija in Kosovo.
2 17 in več palčne pnevmatike.
3 Podatki ETRMA – European Tyre & Rubber Manufacturers Association  (Evropsko združenje proizvajalcev pnevmatik in gumenih izdelkov).
4 Goodyearovi interni podatki.

 

Več informacij:

Simona Dijak
Vodja komunikacij za skupino Evropa Jugovzhod
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.
T: +386 (0)4207 7026
simona_dijak@goodyear.com

31. maja 2022